Pokaz interoperacyjności waveformu HDR dla krajów NATO w RADMORZE

Radmor-pokaz-essor-sdr-1-www

Jednym z nielicznych europejskich programów badawczo-rozwojowych na rzecz obronności, w którym udział i istotną rolę miała Polska, był zakończony w roku bieżącym program ESSOR (European Secured Software Defined Radio). W ramach tego programu opracowano architekturę radiostacji definiowanych programowo (SDR) oraz stworzono oprogramowanie umożliwiające szerokopasmową transmisję głosu i danych, tzw. waveform ESSOR HDR. Dzięki temu zapewniona jest pełna interoperacyjność pomiędzy radiostacjami SDR różnych producentów.

Współwłaścicielem powyższych najnowocześniejszych technologii w radiokomunikacji militarnej jest Polska. W ostatnich dniach listopada i na początku grudnia 2015 roku odbyły się w firmie RADMOR S.A. trzy pokazy interoperacyjności waveformu ESSOR HDR opracowanego w ramach zakończonej w czerwcu 2015 pierwszej fazy programu ESSOR, w której RADMOR brał czynny udział, jako jedna z sześciu realizujących go firm.

Pokazy przeznaczone były dla rządów i firm przemysłowych z krajów paktu NATO oraz programu COALWNW. Wzięli w niej udział przedstawiciele z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Holandii i Turcji, przedstawiciele NATO (NHO C3 Staff oraz NCIA), przedstawiciele agencji OCCAR-EA oraz krajów COALWNW: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanady, a także reprezentanci firm realizujących program ESSOR z Finlandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwecji i Polski.

Radmor-pokaz-essor-sdr-2-nato

Interoperacyjność waveformu została zaprezentowana w scenariuszach wykorzystujących 6 węzłów radiowych, którymi były heterogeniczne platformy SDR z 4 różnych firm (Thales, Selex ES, Bittium i RADMOR). Poza interoperacyjnością waveformu pokazano również jego najważniejsze funkcjonalności:

 • MANET (sieć samoorganizująca się)
 • Synchronizacja – wszystkie węzły z lub bez GNSS/sieć mieszana
 • Dynamiczny przydział zasobów i adaptacja do wymagań ruchu
 • Pełne zabezpieczenie transmisji danych (TRANSEC, NETSEC, COMSEC) z separacją na stronę czerwoną i czarną
 • Wsparcie transmisji danych narodowych w sieciach koalicyjnych poprzez kodowanie „end-to-end”
 • Wbudowany mechanizm OTAR/D/Z umożliwiający zdalne wyłączenie (eliminację) węzła
 • Transmisja Unicast, Multicast i Broadcast z QoS
 • Transmisja Video w czasie rzeczywistym
 • Konferencja VoIP (punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt) obejmująca zabezpieczoną transmisję głosu zgodnie z protokołem SCIP (STANAG 5068, implementacja wypracowana i wytworzona w RADMOR S.A.)

Przeprowadzone pokazy zaprezentowały przedstawicielom krajów NATO i programu COALWNW:

 • możliwości uzyskania interoperacyjności różnych radiostacji, różnych producentów, wytworzonych w oparciu o technologię SDR, wykorzystujących ten sam wspólnie wypracowany waveform
 • przydatność metodologii zastosowanej w programie ESSOR dla zapewniania portowalności waveformu
 • wysoką klasę waveformu ESSOR HDR potwierdzoną przez osiągane parametry podczas jego działania jako sieciowego medium szerokopasmowego.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w skali światowej udało się siłami kilku firm opracować niezwykle wydajny waveform szerokopasmowy i udowodnić jego interoperacyjność z wykorzystaniem kilku heterogenicznych platform, wytworzonych przez producentów z różnych krajów.

Pokazy możliwości i interoperacyjności waveformu ESSOR HDR w Gdyni są znaczącym sukcesem programu ESSOR i udowodniły, że ESSOR HDR świetnie sprawdzi się jako waveform koalicyjny posadowiony na różnych platformach sprzętowych różnych producentów. Sukces programu ESSOR jest również sukcesem Polski. Po raz pierwszy nasz kraj wziął udział w opracowaniu jednej z najnowocześniejszych technologii elektronicznych na świecie. Dzięki pracy polskich inżynierów, w tym informatyków, Polska jest współwłaścicielem opracowanych technologii.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło w 2013 roku projekt „Radiostacja przewoźna” (znany również pod nazwą GUARANA), którego celem jest opracowanie pierwszej polskiej radiostacji programowalnej zgodnej ze standardem ESSOR. Projekt jest realizowany przez konsorcjum złożone wyłącznie z polskich firm, a liderem konsorcjum jest RADMOR S.A.

RADMOR był polskim członkiem programu ESSOR i w wyniku uczestnictwa w tym programie posiadł wiedzę oraz doświadczenie w implementacji i wykorzystaniu waveformu ESSOR HDR, a także platform SDR. Wiedza ta oraz wieloletnie doświadczenie firmy w dziedzinie radiokomunikacji (radiostacje Radmoru używane są w 16 armiach na świecie), umożliwia zaprojektowanie oraz produkcję nowoczesnych, własnych, polskich radiostacji wojskowych, zapewniających najwyższy stopień bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Niestety przedłużająca się procedura uzgodnień i zatwierdzenia Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych powoduje opóźnienie w projekcie (problem ten występuje w wielu projektach badawczo-rozwojowych na rzecz obronności). Tymczasem członkowie programu ESSOR z innych krajów już prezentują prototypy radiostacji nowej generacji zgodne ze standardem ESSOR.

Źródło: RADMOR S.A.

O firmie (www.radmor.com)

Logo Radmor S.A. Grupa WBRADMOR S.A. jest głównym dostawcą urządzeń łączności ultrakrótkofalowej dla Wojska Polskiego oraz dostarcza swoje radiostacje do kilkunastu państw. Aktualna oferta obejmuje kilka odmian radiostacji taktycznych. Firma jest też dostawcą rozwiązań łączności analogowej oraz cyfrowej TETRA i DMR.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń