Rohde & Schwarz Österreich GmbH dostarczy i zintegruje radiostacje VHF/UHF dla Inspektoriatu Uzbrojenia

Radiostacja Rohde Schwarz M3SR Series 4400

Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i integracja dziesięciu kompletów radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400 – realizowana w latach: 2021 i 2022. Wykonawcą będzie austriacka firma Rohde & Schwarz Österreich GmbH.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu (dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie). Radiostacje planowane do pozyskania w ramach bieżącego postępowania są tożsame z radiostacjami pozyskanymi w ramach wcześniejszej umowy na dostawę 51 kompletów, będącej pierwszym wznowieniem dostawy radiostacji VHF/UHF M3SR 4400.

Pozyskanie dodatkowych radiostacji pozwoli na kontynuację rozbudowy platformy transmisyjnej w paśmie VHF/UHF z zapewnieniem pełnej kompatybilności i unifikacji jej elementów składowych. Sprzęt radiowy winien być interoperacyjny w odniesieniu do używanych obecnie standardów przesyłania wiadomości, transmisji danych oraz łączności fonicznej. Zakup radiostacji o innych parametrach technicznych przyczyniłby się do nieproporcjonalnie dużych trudności technicznych w ich użytkowaniu i utrzymaniu, oraz wiązałyby się z zagrożeniem braku kompatybilności z istniejącymi systemami transmisyjnymi. Wznowienie dostaw zagwarantuje bezpieczeństwo i sprawność eksploatacyjną radiostacji będących obecnie na stanie SZ. Zamówienie „z wolnej ręki” jest więc uzasadnione ponieważ „zmiana wykonawcy mogła by skutkować nabywaniem materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność” z dotychczas wykorzystywanymi w SZ RP oraz „nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu” radiostacji.

Kryterium udzielenia zamówienia była cena. Całkowita wartość zamówienia – uzgodniona w ramach negocjacji – wynosi prawie 7,34 mln zł netto. Główne miejsce realizacji to 3 FO/Komenda Portu Wojennego Gdynia oraz 8 FOW/Komenda Portu Wojennego Świnoujście.

Źródło: ted.europa.eu ; Fot.: PDF [rohde-schwarz.com: „M3SR_Series4400_bro_en_0758-1093-12_v0700.pdf”]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń