DCT Gdańsk ogłosił przetarg na system TETRA

DCT Gdańsk

DCT Gdańsk jest największym polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal DCT jest zlokalizowany w Porcie Gdańskim. W ostatnich dniach spółka ogłosiła przetarg na dostawę systemu łączności TETRA.

System łączności TETRA musi zapewniać pokrycie zasięgiem całego terenu DCT Gdańsk, a także musi być całkowicie zgodny z aktualnie obowiązującą specyfikacją techniczną ETSI (spełniać standardy ETSI TETRA opisane w: EN 300 392, EN300 395, wraz z rozszerzeniami) oraz zapewniać współpracę z terminalami TETRA różnych producentów, a w szczególności z urządzeniami radiowymi używanymi obecnie w DCT.

Architektura systemu powinna być oparta na dwóch węzłach centralnych zapewniających redundancję sprzętową i geograficzną, umiejscowionych fizycznie w różnych lokalizacjach. Do węzła centralnego w konfiguracji redundantnej, dołączone będą stacje bazowe i ewentualne konsole dyspozytorskie. System powinien być zbudowany w oparciu o architekturę i protokół IP. Wykorzystywane urządzenia sieciowe powinny integrować się z istniejącą siecią teletransmisyjną DCT. Krytyczne elementy infrastruktury TETRA muszą być zabezpieczone na wypadek wystąpienia awarii (posiadać redundancję). Awaria któregokolwiek z elementów węzłów nie może powodować istotnego ograniczenia funkcjonalności ani zasięgu działania systemu łączności TETRA. System musi obsługiwać co najmniej 550 jednocześnie zalogowanych urządzeń oraz mieć możliwość obsługi 1.000 użytkowników bez konieczności instalowania dodatkowych licencji na węźle centralnym.

Przedmiotem zamówienia są stacje bazowe (powinny obsługiwać co najmniej 2 częstotliwości nośne). System łączności radiowej musi być również wyposażony w rejestrator korespondencji głosowej na wszystkich kanałach TETRA wraz z aplikacją odsłuchu nagranej korespondencji. W ofercie powinno zostać również opcjonalnie wycenione stanowisko zarządzania i monitorowania systemu oraz konsola dyspozytorska.

Wykonawca ma przedstawić referencję na dostawę, instalację i uruchomienie radiowych systemów łączności w systemie TETRA na łączną kwotę minimum 1.000.000,00 PLN, w tym jedną o wartości co najmniej 800.000,00 PLN zrealizowanych w okresie maksymalnie 4 lat przed datą złożenia oferty.

Urządzenia mają być objęte 12 miesięczną gwarancją producenta z czasem naprawy nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych. Kryterium oceny to w 100% cena.

Wartość zamówienia przekracza 30 tys euro. Dostawa ma nastąpić nie później niż do 30 listopada br. Oferty można składać do 7 października br. do godz. 14.00.

Źródło i fot.: dctgdansk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń