System łączności PIK laureatem nagrody „Lider Świata Energii”

Platforma-Integracji-Komunikacji-Grupa-WB-Lider-Swiata-Energii-2019

PIK (Platforma Integracji Komunikacji) – rozwiązanie oferujące niezawodną łączność głosową itransmisję danych, zaprojektowane iwdrożone przez polskich inżynierów zGrupy WB, otrzymało prestiżową nagrodę „Lider Świata Energii” wkategorii „Dostawca Rozwiązań dla Sektora”. Nagroda została przyznana podczas uroczystej gali nazakończenie pierwszego dnia konferencji EUROPower 2019.

Niezawodna łączność pomiędzy pracownikami imożliwość błyskawicznego przekazywania informacji wterenie todla pracowników koncernów energetycznych kluczowy czynnik pozwalający szybko iskutecznie usuwać awarie zwłaszcza wsytuacjach kryzysowych orazelement podnoszący bezpieczeństwo pracy personelu.

Dziś krajowi dostawcy energii elektrycznej (OSD) stosują różne standardy łączności oparte także naprzestarzałych technologiach jak łączność analogowa DIGICOM7 czy też nowsza TETRA, DMR aledająca tylko możliwość komunikacji głosowej bez możliwości uzyskania szerokopasmowej transmisji danych. Obecnie nahoryzoncie pojawia się możliwość budowy sieci wstandardzie LTE 450, którazapewniłaby łączność głosową itransmisje danych, jednak jest toczasochłonna inwestycja, któranie zapewni integracji zniedawno powstałymi sieciami TETRA.

Inżynierowie Grupy WB zespółki Mindmade opracowali system, który: rozwiązuje problemy energetyki wzakresie łączności bez ponoszenia wielkich nakładów czasowych ifinansowych, jak też pozwala integrować obecnie działajcie systemy orazpodnosi funkcjonalność.
Rozwiązaniem tym jest Platforma Integracji Komunikacji PIK. PIK, zsukcesem wdrożony iużytkowany wsłużbach państwowych, towpełni bezpieczny system komunikacji integrujący wjedną kompleksową sieć łączności dotychczasowe niekompatybilne zesobą sieci łączności oparte narozwiązaniach TETRA, DMR czy technologiach analogowych.

PIK jest technologią skalowalną, co wpraktyce oznacza, żesektor energetyczny otrzyma jeden innowacyjny system, dzielący go nawirtualne podsieci, takie jak PSE, Energa, PGE, Tauron iEnea. Podsieci te działają wseparacji, poprzez własne konsole dyspozytorskie zintegrowane złącznością natywną operatora aledzięki Platformie Integracji Komunikacji PIK wybrany dyspozytor lokalny może (zaich zgodą) zarządzać użytkownikami innych operatorów.

Rozwiązanie proponowane przez Grupę WB wobszarze łączności dla operatorów energetycznych jest wpełni dostosowane dopracy wplanowanej sieci LTE 450.

Innowacyjność systemu orazjego skuteczność została doceniona podczas odbywającej się Warszawie wdniach 24-25 kwietnia prestiżowej konferencji branży energetycznej EUROPower. Nagrodę „Lider Świata Energii” odebrał Roman Musiał – prezes spółki Mindmade zGrupy WB, specjalizującej się wprojektowaniu iprodukcji nowatorskich rozwiązań przeznaczonych między innymi dla sektora energetycznego.

Bardzo dziękuję zanagrodę, którajest dla nas szczególnym wyróżnieniem, alejednocześnie potwierdzeniem, iż ma sens nasza koncepcja aby dostarczyć Energetyce rozwiązanie, które zjednej strony jest gotowe dopracy wplanowanej sieci LTE 450 azdrugiej potrafi zintegrować obecnie stosowane rozwiązania TETRA, DMR itp.” – powiedział odbierając nagrodę Roman Musiał – „Todo tejpory niespotykana technologia, która– jestem otym przekonany – ma szansę zrewolucjonizować krajowy rynek energetyczny. Dlatego tym bardziej cieszę się, żejury dostrzegło niezliczone możliwości, jakie Grupa WB może zaoferować sektorowi energetycznemu inie tylko”.

Źródło: https://www.wbgroup.pl

O spółce MindMade (mindmade.pl)

Logo firmy MindMade WB GroupMindMade jest polską firmą R&D w grupie WB Electronics, liderem zaawansowanych mobilnych rozwiązań bezprzewodowych dedykowanych komunikacji specjalnej oraz M2M. Działalność obejmuje projektowanie i produkcję urządzeń elektronicznych oraz systemów kierowanych zarówno na rynek specjalny (administracja publiczna, wojsko, wymagający przemysł), jak i powszechny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń