Sympozjum „Human and Field: Submission or Interaction” – ATDI zaprasza

atdi-human-and-field-Submission-or-Interaction

W dniach 19-21 maja 2017 roku odbędzie się sympozjum dotyczące Human Hazard pt. „Human and Field: Submission or Interaction”. Sympozjum to efekt współpracyCentrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiejoraz francuskiej firmyATDI,która jakojedyna na świecie wprowadziła do swojego oprogramowania, HTZ warfare, funkcję mierzenia oddziaływania fal radiowych na człowieka.

Celem Sympozjum, jest wstępna wspólna praca nad zagadnieniem oddziaływania fal elektromagnetycznych na organizmy żywe, w tym człowieka. Kwestia ta wpisuje się w najnowsze trendy nauki europejskiej i światowej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania istniejących i najnowszych osiągnięć badawczych dotyczących sieci radiowych i zarządzania częstotliwościami radiowymi. Sympozjum ma stanowić płaszczyznę przyszłej współpracy w tym zakresie z udziałem naukowców Politechniki Warszawskiej, w tym doktorantów o zbliżonym profilu zainteresowań.

Czy fale elektromagnetyczne mogą zagrażać ludziom?

Odpowiedzi na to pytanie udzieli ponad 30 ekspertów biorących udział w międzynarodowym sympozjum Human and Field: Submission or Interaction, które w dniach 19-21 maja br. odbędzie w Seredyniu. To pierwsze na świecie sympozjum naukowe w całości poświęcone budzącej wiele kontrowersji problematyce wpływu pól magnetycznych na zdrowie człowieka.

Ekspozycja na fale jest nieunikniona, obecnie na każdego z nas oddziałuje co najmniej kilka pól magnetycznych jednocześnie. Jakie są tego konsekwencje? Czy ekspozycja na fale może wypływać na nasze samopoczucie? Być szkodliwa dla zdrowia? A może oddziałuje na podświadomość?

Human and Field: Submission or Interaction

Wydarzenie zorganizowane we współpracy Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej oraz francuskiej firmy ATDI rzuci nowe światło na zagadnienie oddziaływania fal. Sympozjum będzie elementem przełomowym w debacie publicznej oraz zapoczątkuje cykl podobnych spotkań na całym świecie. Temat oddziaływania fal jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę fakt, że sieć telekomunikacyjna stale się poszerza. W 2014 roku ponad połowa ludności na świecie używała już telefonów komórkowych, a liczba ta stale rośnie. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadku użytkowników internetu, których liczba wynosi już 3 mld, z czego 2 mld korzysta aktywnie z rozwiązań mobilnych.
Do tej pory o konsekwencjach oddziaływania pól elektromagnetycznych mówiono w oderwaniu od badań i analiz. Pozostawiano je w sferze przypuszczeń i domysłów. Brak rzetelnych badań spowodował, że wokół tematu narosło sporo mitów i kontrowersji. Zdania są podzielone jedni uważają, że ekspozycja na fale nie ma najmniejszego znaczenia, inni zaś deklarują, że sami odczuwają skutki wpływu fal i zwracają się o pomoc do lekarzy, którzy często nie mają gotowych rozwiązań, by pomóc pacjentom.

Regulacje prawne

Pierwsze regulacje dotyczące warunków bezpiecznej ekspozycji na fale określiło Zalecenie Rady 1999/519/WE (z dnia 12 lipca 1999 r.). Jego celem było uwzględnienie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia, zwłaszcza gdy anteny wykorzystywane przez operatorów sieci telekomunikacyjnych są zlokalizowane w obszarach miejskich i gdy znajdują się w pobliżu wrażliwych obszarów, takich jak szpital, szkoły, etc. Od tego czasu rynek telekomunikacyjny ulega jednak ciągłym zmianom, a problematyka związaną z polami elektromagnetycznymi zwróciła uwagę instytucji międzynarodowych w tym WHO, Komisji Europejskiej czy ICNIRP.

W Polsce tematem zajmuje się powołany przy Ministerstwie Cyfryzacji zespół ds. PEM (6 maja 2016r.). Zespół opracowuje założenia do ustawy dotyczącej norm PEM obejmującej zagadnienia zwiększenia kontroli organów państwowych i kontroli społecznej oraz szczegółowych obowiązków o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Sympozjum w Seredyniu

Podczas organizowanego w Seredyniu sympozjum eksperci z różnych dziedzin wiedzy, w tym fizyki, medycyny i nauk technicznych, przedstawią najnowsze osiągnięcia i projekty dotyczące problemu oddziaływania fal. W składzie komitetu naukowego zasiadają wybitni profesorowie: Michael Giersig z Freie University Berlin, ekspert ATDI Haim Mazar związany z ITU oraz silna reprezentacja naukowców Politechniki Warszawskiej.

HTZ warfare jedyne oprogramowanie z funkcją mierzenia oddziaływania fal radiowych na człowieka

Zaangażowane w organizację przedsięwzięcia ATDI jest twórcą oprogramowania HTZ warfare, wyposażonego w funkcję mierzenia oddziaływania fal radiowych na człowieka. Oprogramowanie niezwykle precyzyjnie określa maksymalną dopuszczalną ekspozycję (PEM) w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 300 GHz. Diagnozuje obszar narażenia na ryzyko ekspozycji, gdy pole jest wyższe niż dopuszczalny poziom (w pomieszczeniach zewnętrznych lub wewnętrznych). Precyzyjnie lokalizuje wszystkie źródła PEM o różnych częstotliwościach i różnych modulacjach. Pełny dostęp do jasnych i dokładnych informacji na temat emitujących źródła PEM.

O ATDI:
ATDI LogoOd ponad 25 lat, ATDI jest autorem i wydawcą profesjonalnego oprogramowania cywilnego i wojskowego, poświęconego planowaniu radiowemu, zarządzaniu widmem oraz walce radio-elektronicznej. To francuska firma o międzynarodowym charakterze. Współpracuje z administracją rządową, operatorami komunikacyjnymi, radiem, telewizją, armią i służbami specjalnymi ponad stu krajów (z oprogramowania korzysta np. NASA). Wyższe uczelnie techniczne wykorzystują oprogramowanie ATDI do celów edukacyjno-naukowych. W Polsce mieści się siedziba departamentu rozwoju i aplikacji firmy.

Firma posiada godną pozazdroszczenia bazę ekspertów z branży, doświadczoną kadrę zarządzającą, menedżerów handlowych i wiodących specjalistów technicznych. ATDI jest obecnie światowym liderem w realizacji zautomatyzowanego zarządzania widmem.

Dr Haim Mazar ma ponad 45-letnie doświadczenie w komunikacji bezprzewodowej (w tym w nadawaniu, technologiach mobilnych i stacjonarnych, radiolokalizacji, technologiach satelitarnych i usługach publicznych) oraz zarządzaniu widmem fal radiowych. Oprócz udziału w grupach badawczych ITU-D i ITU-T, Haim Mazar działał we wszystkich grupach badawczych ITU-R (i w związanych z nimi grupach roboczych), uczestnicząc łącznie w około 200 projektach technicznych. Wybrany przez 88 krajów do Izby Radiowej ITU w 2015 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Grupy Badawczej ITUR 5 (Usługi naziemne). Jest konsultantem ds. administracji publicznej, a także przemysłu na całym świecie w zakresie zarządzania widmem, a także urządzeń bliskiego zasięgu i zagrożeń dla człowieka związanych z falami radiowymi.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie:
http://www.mini.pw.edu.pl/~konferencje/index.php/home

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń