IV Konferencja „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji.

pole-elektromagnetyczne-przyszlosc-telekomunikacji-konferencja-warszawa-2019-instytut-lacznosci

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy już po raz czwarty organizuje coroczną międzynarodową konferencję edukacyjno-naukową poświęconą zagadnieniom wpływu pola elektromagnetycznego na życie i zdrowie człowieka oraz na środowisko, w kontekście rozwoju technologii telekomunikacyjnych, szczególnie rozwiązań sieci 5G.

Przewodnie hasło konferencji, podobnie jak w roku ubiegłym, brzmi „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne”.

Tematyka pierwszego dnia Konferencji skupi się wokół medyczno-środowiskowych zagadnień oddziaływania pola elektromagnetycznego w kontekście obowiązujących wartości dopuszczalnych PEM, istniejących wytycznych oraz raportów z badań prowadzonych w Polsce i w Europie.

Organizatorami drugiego dnia konferencji są Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności, tworzące wspólnie konsorcjum realizujące projekt „System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne”. Ta część wydarzenia zostanie poświęcona monitoringowi i metodologii pomiarów PEM, zarówno w kraju jak i za granicą, a także możliwościom wykorzystania wyników tych badań. Interesujące będzie też niewątpliwie przyjęcie perspektywy psychologicznej: przyjrzymy się temu, jak w społecznościach powstaje lęk przed PEM oraz poznamy rządowe działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania dezinformacji na temat PEM na terenie państw, w których działają już sieci 5G.

pem_konf_foto

Jesteśmy przekonani, że organizowana przez nas Konferencja ponownie stworzy warunki do wymiany opinii i doświadczeń, będąc inspiracją do kolejnych działań oraz okazją do zdobycia najnowszej wiedzy na temat zagadnień związanych z PEM. To wydarzenie gromadzące najwyższej klasy ekspertów krajowych i zagranicznych, prezentujących swoje najnowsze osiągnięcia i badania.

Konferencja odbędzie się 3 i 4 grudnia 2019 roku w sali Londyn na stadionie PGE Narodowy w Warszawie w Al. ks. Józefa Poniatowskiego 1. Podobnie jak w latach ubiegłych, aby umożliwić jak najszerszy odbiór osobom zainteresowanym tematyką konferencji, prowadzona będzie internetowa transmisja na żywo.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie do 2 grudnia 2019 r. załączonego formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie konferencji: https://pem.itl.waw.pl/konferencje/4-konferencja-pem/

Zapraszamy!

Organizatorzy: Ministerstwo Cyfryzacji oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Patronat honorowy: Minister Zdrowia

Komitet Programowy:

Przewodniczący – dr hab. Grzegorz Tatoń, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wiceprzewodniczący – dr inż. Jerzy Żurek, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Przewodniczący honorowy – prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu


PROGRAM KONFERENCJI

3 grudnia 2019

08:00-09:00 Rejestracja uczestników

09:00-09:10 Wystąpienie przedstawiciela Instytutu Łączności – PIB

09:10-09:25 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji

09:25-09:40 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia

09:40-09:55 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Klimatu

09:55-10:20 dr hab. Grzegorz Tatoń, Uniwersytet Jagielloński

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na zdrowie – wstępne wyniki badań krajowych i płynące z nich wnioski

10:20-10:50 Mrs. Debbie Wills, Mr. Mike Wood, TELSTRA

Wyniki pomiarów PEM z sieci 5G w typowych warunkach użytkowania i w miejscach użyteczności publicznej w pobliżu stacji bazowych 5G, w tym na boisku sportowym, szkole, kawiarniach i mieszkaniach

10:50-11:20 Mr. Franz Karcher, DG Health / SCENIHR

Zalecenie Rady 1999/519/WE a zasada ostrożności

11:20-11:50 prof. dr hab. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy

Oddziaływanie PEM z zakresu powyżej 6 GHz – przegląd badań

11:50-12:10 Panel dyskusyjny

12:10-12:20 Przerwa kawowa

12:20-13:00 dr. Haim Mazar ITU, ATDI

Różnice w wartościach granicznych ekspozycji pomiędzy nowymi wytycznymi ICNIRP a standardem IEEE C95.1-2019

13:00-14:00 Lunch

14:00-14:30 dr. Anke Huss, Uniwesytet w Utrechcie

Nadwrażliwość elektromagnetyczna – problem społeczny, środowiskowy, czy może zdrowotny

14:30-15:00 prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń, Śląski Uniwersytet Medyczny

Aspekty medyczne w kontekście PEM

15:00-15:30 Dr hab. Martin Roosli, Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria

Badania epidemiologiczne w aspekcie PEM

15:30-16:00 Panel dyskusyjny

16:00-16:10 Przerwa kawowa

16:10-16:35 dr hab. Kazimierz Krzysztofek, Uniwersytet SWPS

Mechanizm obaw społecznych w kontekście technologii 5G

16:35-17:00 Maciej Siciarek, Naukowo-Akademicka Sieć Komputerowa

Komu zaufać? O weryfikowaniu informacji dotyczących 5G

17:00-17:30 Panel dyskusyjny i zakończenie pierwszego dnia konferencji


4 grudnia 2019

08:30-09:30 Rejestracja uczestników

09:30-10:10 Dr inż. Johann Saustingl, NARDA (Wave-Test sp. z o.o.)

Jak mierzyć PEM w sieci 5G

10:10-10:40 Dr. Haim Mazar ITU, ATDI

Działalność ITU w aspekcie PEM, ze szczególnym uwzględnieniem sieci 5G

10:40-11:10 Mgr inż. Rafał Pawlak , mgr inż. Daniel Niewiadomski, Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy

SI2PEM i stacjonarny monitoring PEM

11:10-11:20 Panel dyskusyjny

11:20-11:40 Przerwa kawowa

11:40-12:10 Dr inż. Thomas Kopacz, IHF – Institute of High Frequency Technology, RWTH Aachen University

Oddziaływanie PEM z anten mMIMO

12:10-12:30 Dr. György Thuróczy, Department of Non-Ionizing Radiations, National Public Health Center, National and Infocommunications Authority, Hungary

Wstępne wyniki badania szerokopasmowego i selektywnego PEM z wykorzystaniem systemu dronów na terenie Węgier

12:30-13:00 dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska

Optymalizacja sieci komórkowych pod kątem oddziaływania na środowisko – możliwości i ograniczenia

13:00-13:20 Panel dyskusyjny

13:00-14:00 Lunch

14:00-14:20 Dr. Fryderyk Lewicki, ITU

Oceny zgodności PEM dla sieci 5G

14:20-14:40 Prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

PEM w świetle rozwoju sieci komórkowych

14:40-15:00 dr hab. Urszula Soler, Mariusz Busiło

Informacja czy dezinformacja. Jak mówimy o 5G – studium przypadku

15:00-15:20 Prof. dr hab. inż. Sławomir Hausman, Politechnika Łódzka

Czy można udowodnić nieszkodliwość fal radiowych

15:20-15:40 Panel dyskusyjny

15:20-15:50 Dr Efthymios Karabetsos, Agencja ds. Energii, Grecja (EEAE)

Percepcja, postawy i wiedza opinii publicznej dotyczące oddziaływania PEM w Grecji – omówienie wyników badań

15:50-16:30 Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji

Źródło: https://pem.itl.waw.pl/konferencje/4-konferencja-pem/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń