Stołeczna Policja również przygotowuje się do Szczytu NATO

Polscy-policjancie-na-patrolu

Komenda Stołeczna Policji, podobnie jak Biuro Ochrony Rządu, również dokona kilka zakupów sprzętu łączności przed Szczytem NATO, który odbędzie się w Warszawie w lipcu br. Pojawiło się ogłoszenie na zakup 50 zestawów radiokomunikacyjnych pracujących w systemie TETRA (najprawdopodobniej chodzi o radiotelefony z osprzętem). Szczegółowy SIWZ zostanie udostępniony po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Z informacji które zostały podane można się dowiedzieć, iż poza 50 kompletami radiotelefonów zamówione zostaną również 4 zestawy do programowania i eksportu kluczy maskujących. W ramach zamówienia zostanie również przeprowadzone pięciodniowe szkolenia z programowania i serwisowania zestawów. Radiotelefony muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy z wyłączeniem akumulatorów, które muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem dostawy.

Szacunkowa wartość zamówienia na radiotelefony przekracza kwotę 135 000 Euro. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 50 000,00 PLN. Oferty należy składać do 15 marca br.

Drugi przetarg dotyczy zawarcia umowy ramowej na dostawę akumulatorów do policyjnych radiotelefonów i terminali transmisji danych. Przetarg został podzielony na cztery osobne części.

Cześć 1 to dostawa akumulatorów do radiotelefonów Ericsson (system EDACS) typy:

  • M-PA – w ilości 2050 szt.;
  • M-RK – w ilości 2050 szt.;
  • P-7150 IP – w ilości 200 szt.

Część 2 to dostawa akumulatorów do radiotelefonów Motorola typu:

  • MTP850 – w ilości 600 szt.;
  • MTH800 – w ilości 140 szt.;
  • MTP700 – w ilości 400 szt.;
  • MTP300 – w ilości 150 szt.;
  • GP360 – w ilości 430 szt.;
  • DP3601 – w ilości 700 szt.

Część 3 to dostawa akumulatorów do terminala mobilnego HTC typu One Touch Pro 2 w ilości 180 sztuk.

Część 4 to dostawa akumulatorów do terminala mobilnego Motorola typu MC7506w ilości 425 szt.

W sumie prawie 7000 sztuk akumulatorów! W tym postępowaniu Zamawiający nie dokona zakupu asortymentu. Celem postępowania jest zawarcie umów ramowych (na 12 miesięcy) z maksymalnie trzema wykonawcami, których ceny ofert nie przekroczą kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Całkowita wielkość zamówienia również powyżej 135 000 Euro. Termin składania ofert upływa 16 marca br.

Trzecie zamówienie dotyczy naprawy oświetlenia przeszkodowego zainstalowanego na dwóch masztach telekomunikacyjnych Strefy Radiowej “Warszawa Centrum”. Link:https://platformazakupowa.pl/transakcja/45442

Jest to jeden z kluczowych dla Policji obiekt radiowy, który przenosi znaczący ruch radiokomunikacyjny ze centrum i śródmieścia Warszawy systemów TETRA i EDACS. Specjaliści z KSP chcą aby stare oprawy zostały zdemontowane a na ich miejsce zainstalowane nowe oświetlenie z czujnikami zmierzchowymi i całym systemem zasilająco-sterująco-alarmującym.

Źródło: przetargi.policja.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń