Straż Pożarna rozważa migrację na cyfrową łączność radiową DMR

W dniach 8 – 9 czerwca 2021 r. w  Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie – odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP, powołanego do opracowania “Koncepcji migracji na cyfrową łączność radiową DMR w PSP oraz nowych wymagań techniczno – funkcjonalnych na radiowy system alarmowania OSP“.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciel Departamentu Teleinformatyki – reprezentujący MSWIA, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej oraz Lasów Państwowych.

W trakcie spotkania przedstawiciel Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP przedstawił informacje w zakresie planowanej realizacji projektu ,,Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania” w ramach Krajowego Planu Odbudowy, natomiast st. bryg. Paweł Sekulski omówił założenia i wnioski z budowy cyfrowo-analogowego systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP woj. mazowieckiego (etap pilotażowy w KP PSP w Sierpcu).

Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszyli sprawy zalet/wad oraz problemów technicznych związanych z migracją z analogowych systemów łączności radiowej do otwartego standardu cyfrowej łączności radiowej DMR (ang. Digital Mobile Radio). Obecnie prace zespołu będą nakierowane na przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej urządzeń posiadanych przez jednostki PSP i OSP umożliwiającej uruchomienie cyfrowej sieci DMR oraz aktualnie używanych systemów alarmowania jednostek OSP.

Warto nadmienić, iż Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Decyzją Nr 26 z 12 maja 2021 r. powołał zespół zadaniowy do opracowania „Koncepcji migracji na cyfrową łączność radiową DMR w Państwowej Straży Pożarnej oraz nowych wymagań techniczno-funkcjonalnych na radiowy system alarmowania OSP”.

Członkowie zespołu zadaniowy ds. opracowania koncepcji migracji na cyfrową łączność radiową DMR

Głównym zadaniem Zespołu jest określenie możliwości migracji obecnie wykorzystywanych analogowych systemów łączności Państwowej Straży Pożarnej do standardu DMR oraz przedstawienie nowych wymagań techniczno-funkcjonalnych na radiowy system alarmowania Ochotniczych Straży Pożarnych i jego wykorzystania do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

W skład zespołu weszli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej tj. komendy głównej PSP, komend wojewódzkich i powiatowych PSP oraz szkół PSP.

Ciekawą lekturę stanowi “Instrukcja w sprawie organizacji łączności radiowej” opublikowana w kwietniu 2019 roku przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Dokument ten określa zasady stosowania środków łączności radiowej, organizację, prowadzenie dokumentacji, realizację szkoleń oraz sposób prowadzenia korespondencji radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Dokument zawiera zasady budowy sieci radiowych w standardzie TETRA/DMR oraz normy i wymagania techniczne.

Źródło: Biuro Informatyki i Łączności KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń