Sąd unieważnił umowę na budowę systemu TETRA Policji w 13 miastach

Radiowóz policyjny przetarg TETRA system łączności radiowej

Puls Biznesu poinformował, iż sąd uznał, że Policja, która powinna stać na straży prawa, w ewidentny sposób je łamała. Sprawa dotyczy podpisania umowy z wolnej ręki z konsorcjum Motorola Solutions na modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Sąd potwierdził prawomocnym wyrokiem, iż podpisana umowa była bezprawna.

Historia przetargu

Przypomnijmy, iż sam przetarg został ogłoszony 1 września 2018 roku. Tuż po jego publikacji posypał się deszcz odwołań do KIO na zapisy SIWZ. Zarzucano m.in. zbyt krótki termin składania ofert w stosunku do poziomu złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie oferty. Zarzucano też zaniechanie sporządzenia opisu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Kolejnym zarzutem były horrendalnej wysokości kary umowne, które sięgają nawet 25% wartości umowy.

W maju 2019 Policja jako najkorzystniejszą wybrała ofertę konsorcjum Motorola Solutions za 152 mln zł brutto. Konsorcjum Rohill złożyło w tym przetargu ofertę wartości 195 mln zł brutto, zaś konsorcjum Hytera zaproponowało kwotę 191 mln zł brutto. Budżet zamawiającego opiewał na około 300 mln zł brutto. Jednakże do podpisania umowy nie doszło. Po zawiadomieniu o wyborze konsorcjum Motorola Solutions konkurenci złożyli odwołanie do KIO zarzucając ofercie Motorola błędy oraz niespełnienie wymagań formalnych SIWZ. KIO przychyliło się do zarzutów konkurentów i w dniu 18 lipca nakazało zamawiającemu wykluczenie zwycięskiego konsorcjum Motorola Solutions z postępowania przetargowego, a następnie ponowny wybór z pozostałych dwóch ofert konsorcjów Hytera i Rohill.

Policja, nie oglądając się na odwołania pozostałych konsorcjów, anulowała przetarg i podpisała umowę z wolnej ręki z Motorola Solutions. Po jej podpisaniu zapadły wyroki Krajowej Izby Odwoławczej. Jeden z nich dotyczył anulowania decyzji Komendy Głównej Policji (KGP) o unieważnieniu przetargu, co oznaczało, że nadal trwało postępowanie. Następny wyrok decydował o unieważnieniu w całości zawartej z Motorola Solutions umowy, wskazując na świadome naruszenie prawa przez Policję – czytamy w artykule PB.

Policja jednak nie przejęła się wyrokiem KIO i konsekwentnie realizowała projekt budowy sieci TETRA w 13 miejskich aglomeracjach. Nie znany jest postęp zaawansowania prac, ale wiadomo że od kilku miesięcy trwają pracę.

Wyrok sądu nie pozostawia wątpliwości

Gazeta informuje, że w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił skargę Motorola Solutions na wyrok KIO stwierdzający nieważność umowy na budowę systemu. “Z pełnym naciskiem należy powiedzieć, że wyrok KIO jest ze wszech miar prawidłowy – nie tylko zgodny z przepisami prawa, ale także słuszny i sprawiedliwy” – uzasadniał wyrok sędzia Wiktor Piber. 

Decyzja sądu podtrzymuje więc wyrok KIO z października 2019 roku. W ubiegłorocznym rozstrzygnięciu Krajowa Izba Odwoławcza zakwestionowała policyjny wybór i nakazała unieważnienie podpisanej umowy na tworzenie infrastruktury w 13 miastach i aglomeracjach. Policja twierdzi że działała na korzyść Państwa polskiego, obywateli i służb ratunkowych. W końcu wybrali najtańszą ofertę. Policja działała na zasadzie faktów dokonanych ale teraz KGP ma duży problem. Sąd nakazał unieważnić unieważnienie przetargu, co oznacza, że wracamy do porządku prawnego z lipca 2019. W ówczesnym czasie ważne oferty złożyło konsorcjum Sprint i Hytera (191 mln) oraz konsorcjum Rohill i Indra (195 mln).

Komenda Główna Policji zwróciła się o pisemne uzasadnienie wyroku. Ewentualny komentarz do sprawy będzie możliwy po zapoznaniu z jego treścią. Policja zastrzega, że działała w dobrej wierze mając na celu ochronę interesów Skarbu Państwa. Co dalej z projektem? Wszystko wskazuje na to że Policja została zmuszona do zaprzestania wdrażania systemu. Czy dojdzie do ponownego wyboru ofert? Będziemy informować.

Źródło: pb.pl Fot. policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń