Policja przyznała projekt modernizacji TETRA dla Motorola Solutions

policjant-kieruje-ruchem-radiotelefon-tetra

Komenda Główna Policji zawarła dnia 9 sierpnia 2019 roku umowę z firmą Motorola Solutions na wdrożenie systemu łączności radiowej w standardzie ETSI TETRA w aglomeracjach miejskich w Polsce – czytamy w ogłoszeniu opublikowanym 9 września br. w dzienniku europejskim TED. Projekt został przyznany z wolnej ręki w ramach procedury udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszeń. Zamówienie jest objęte programem zamówień rządowych (GPA).

Jako podstawę prawną przyznania projektu z wolnej ręki przyjęto fakt, iż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego („Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, nr sprawy 162/BŁiI/18/TG/PMP) wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Wartość podpisanej umowy to kwota 124 mln złotych netto, czyli 152,5 mlz złotych brutto.

Historia postępowania

Warto nadmienić, iż do pierwotnego przetargu(„Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, nr sprawy 162/BŁiI/18/TG/PMP) zgłosiły się trzy konsorcja. W maju 2019 Policja jako najkorzystniejszą wybrała ofertę konsorcjum Motorola Solutions za nieco ponad 152,5 mln zł brutto. Konsorcjum Rohill złożyło w tym przetargu ofertę o wartości niespełna 195 mln zł brutto, zaś konsorcjum Hytera zaproponowało kwotę przekraczającą nieznacznie 191,7 mln zł brutto. Budżet zamawiającego opiewał na około 300 mln zł brutto.

Po zawiadomieniu o wyborze konsorcjum Motorola Solutions konkurenci złożyli odwołanie do KIO zarzucając ofercie Motorola błędy oraz niespełnienie wymagań formalnych SIWZ. Wyrokiem z dnia 18 lipca br. KIO nakazało Komendzie Głównej Policji odrzucenie najkorzystniejszej punktowo oferty konsorcjum Motorola Solutions, a następnie dokonanie ponownej oceny ofert.

Następnie 30 lipca br. Komenda Główna Policji oficjalnie opublikowała informacje o unieważnieniu przetargu TETRA. Jako powód podano brak ofert niepodlegających odrzuceniu. Nieco ponad tydzień później (dnia 9 sierpnia br.) została podpisana umowa z Motorola Solutions. Pikanterii całej sprawie dodaje odwołanie konsorcjów Hytera/Sprint i Rohill/Indra/Pagecomm oraz wyrok KIO z dnia 26 sierpnia, który nakazuje Policji unieważnić unieważnienie przetargu i wybrać wykonawcę z dwóch pozostałych konsorcjów.

Źródło: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED;Źródło fot.: policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń