KIO nakazała Policji unieważnić umowę z Motorola Solutions na modernizację TETRA

krajowa-izba-odwolawcza-tetra

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że Komenda Główna Policja złamała prawo, przy przetargu na modernizację system TETRA w 13 aglomeracjach miejskich. Umowa podpisana z Motorola Solutions z wolnej ręki została unieważniona – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przypomnijmy: od ponad roku toczy się przetarg na system cyfrowej łączności TETRA dla Policji. Po długich bojach KIO w lipcu nakazała odrzucić wadliwą ofertę Motorola Solutions. KGP jednak nie przystąpiła do wyboru kolejnej oferty – oferty konsorcjum Sprint S.A. i Hytera GmbH. Zamiast tego KGP odrzuciła wszystkie złożone oferty i nie czekając na rozstrzygnięcie odwołań podpisała z wolnej ręki umowę z Motorola Solutions.

Orzeczenie zostało ogłoszone w czwartek. (wyrok z 31 października 2019 r. sygn. akt KIO 1833/19).

KIO uznała, że działanie KGP było nielegalne, bo w momencie wszczęcia postępowania z wolnej ręki, nie zostało zakończone trwające w ramach prawa zamówień publicznych, a zamawiający – zdaniem KIO – miał świadomość, że nie zachodziły przesłanki do otwierania przetargu z wolnej ręki – informuje gazeta i dodaje, że KIO w wyroku podkreśliło, że Policja zdawała sobie sprawę z naruszenia i nie prowadziła postępowania w sposób zapewniający transparentność. W ocenie KIO KGP skalkulowała sobie, że ewentualne poniesienie kary i tak będzie się opłacało.

Policji przysługuje obecnie możliwość złożenia skargi dosądu. Nie udało nam się uzyskać stanowiska Komendy Głównej.

Orzeczenie KIO dotyczy ogłoszonego we wrześniu 2018 r. przetargu na modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu w standardzie ETSI TETRA. Napłynęły trzy oferty. W maju 2019 r. wybrano ofertę konsorcjum Motorola Solutions. Konkurenci zaskarżyli wynik przetargu, KIO uznała zasadność odwołań i nakazała odrzucenie oferty konsorcjum Motorola Solutions i dokonanie ponownej oceny ofert. Policja zadecydowała się na unieważnienie całego postępowania, co została zaskarżone przez oferentów. W kolejnym kroku Policja zdecydowała się na postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki i zawarła umowę z Motorola. Nim ta umowa została podpisana KIO nakazała Policji unieważnić unieważnienie przetargu i wybrać wykonawcę spośród dwóch pozostałych konsorcjów.

Źródło: www.telko.in, https://prawo.gazetaprawna.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń