Rząd przyjął politykę energetyczną Polski do 2040: OSD zobligowani do wdrożenia cyfrowego systemu łączności

Polityka energetyczna Polski do 2014 r. logo

Rząd przyjął uchwałę ws. polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) – podało Centrum Informacyjne Rządu. PEP opiera się na trzech głównych filarach – sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. W dokumencie strategii zawarto zapisy mówiące o konieczności wdrożenia cyfrowego systemu łączności w sieci dla OSDe (do 2021 r.) – aktualnie wykorzystywany system analogowy jest zawodny i nie ma możliwości jego rozbudowy – nowy powinien gwarantować jednolitość i pewność łączności.

Dla poprawy sprawności działania w sytuacjach awaryjnych wdrożony zostanie cyfrowy system łączności między operatorami systemów dystrybucyjnych,

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Dokument zakłada m.in. co najmniej 23% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 30% w 2030 r. w stosunku do 1990 r., budowę ok. 5,9 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 r. i uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2033 r.

Według CIR, PEP 2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Niskoemisyjna transformacja energetyczna będzie sprzyjała zmianom modernizacyjnym całej polskiej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych – podkreślono.

Jak podano, najważniejszym rezultatem transformacji, odczuwalnym przez każdego obywatela będzie zapewnienie czystego powietrza w Polsce.

Jak podało też CIR, PEP 2040 zakłada, że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację.

Rozbudowa infrastruktury sieciowej odbywać się będzie przez rozbudowę krajowej sieci przesyłowej w ramach realizacji siedmiu programów inwestycyjnych, które przyczynią się także do usprawnienia przepływu na połączeniach transgranicznych. Jakość dostaw do odbiorców końcowych zależna jest nie tylko od gęstości sieci, ale także od skablowania sieci średnich napięć. Polska będzie dążyć do osiągnięcia średniego poziomu UE we wskaźnikach długości i częstości przerw w dostawach energii. Dla poprawy sprawności działania w sytuacjach awaryjnych wdrożony zostanie cyfrowy system łączności między operatorami systemów dystrybucyjnych, a infrastruktura wyposażona zostanie w urządzenia sterowania. Ponadto wdrożone zostaną inteligentne sieci elektroenergetyczne, dla integracji zachowań i działań wszystkich przyłączonych do nich podmiotów i użytkowników.

Transformacja energetyczna może stworzyć ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją czy termomodernizacją budynków” – czytamy w dokumencie.

Obecnie swoje systemy TETRA rozwija Energa Operator oraz Tauron Dystrybucja. ENEA przymierza się do wdrożenia systemu łączności. Grupa PGE w swojej strategii wyraźnie określiła, że chce wdrażać system łączności oparty o technologię LTE450.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń