PKP zamawia studium wykonalności dla budowy systemu GSM-R

widok-z-pociagu-pkp-plk

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpisały przetarg na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Budowa infrastruktury systemu GSM-R na polskiej sieci kolejowej”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji studialnej, naktórą składa się Studium Wykonalności wraz zmodelem finansowo-ekonomicznym oraz harmonogramem Gantta iharmonogramem rzeczowo-finansowym.

Studium powinno wykazać, że wybrany wariant realizacji inwestycji i zakres projektu jest korzystny dla społeczeństwa i powinien być przedmiotem dofinansowania. Studium Wykonalności musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy i analizy, na podstawie których będzie można prawidłowo wypełnić wnioski o dofinansowanie z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Wdrożenie systemu GSM-R ma się przyczynić do poprawy atrakcyjności polskiej sieci kolejowej. Dzięki tej inwestycji na liniach objętych transeuropejskimi korytarzami transportowymi przebiegającymi przez teren Polski osiągnięte zostaną standardy europejskie.

Harmonogram wdrażania systemu GSM-R został określony wNarodowym Planie Wdrażania Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (NPW ERTMS) przyjętym przez rząd w2007 r. Według niego, do2023 r. system GSM-R ma zostać zainstalowany naok. 15 tys. km linii kolejowych. Według założonego harmonogramu dokońca roku 2014 Polska powinna zabudować GSM-R naponad 1800 km linii kolejowych. Nadzień dzisiejszy nie ma jednak żadnego odcinka zwdrożonym systemem.

Przedstawiony plan opisuje również migrację z obecnego systemu radiowego pracującego w pasmie VHF (150–156 MHz), do systemu GSM-R. Wobec znacznych opóźnień w rozpoczęciu budowy systemu GSM-R przewiduje się wydłużenie w czasie wygaszania sieci łączności analogowej. Nie wielu liniach sieci te będą pracować jeszcze po roku 2025.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł. Oferty należy składać do dnia 23 marca 2015 ro. do godziny 10:30.

Źródło: zamowienia.plk-sa.pl, rynek-kolejowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń