PKP PLK zorganizuje dialog techniczny ws. GSM-R

widok-z-pociagu-pkp-plk

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na temat planowanej przez siebie budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R w ramach Narodowego Planu Wdrażania ERTMS. Celem dialogu ma być pozyskanie od potencjalnych wykonawców informacji na temat m.in. kwestii długoterminowego utrzymania dostarczonych rozwiązań, ich planów rozwoju produktów GSM-R oraz proponowanych kryteriów oceny ofert w przetargu.

PKP PLK jest zainteresowana pozyskaniem informacji na temat “czasu życia” produktów, które będą dostarczane w ramach projektu. Chodzi o to, czy po zakończeniu okresu gwarancyjnego na dostarczone rozwiązania łączności będzie możliwość zakupu usług ich dalszego utrzymania i jakie byłyby tego koszty. Operatora infrastruktury kolejnowej interesuje także, czy w przyszłych produktach GSM-R zostanie zaimplementowana obsługa protokołu IP.

Wiedza uzyskana podczas dialogu technicznego posłuży spółce PKP PLK przy sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zleceń polegających na:

  1. Wdrożeniu podsystemu radiowego BSS GSM-R wraz z dostępową siecią transmisyjną, wdrożeniu systemu terminali dyspozytorskich i wdrożeniu podsystemu warstwy sieciowo-komutacyjnej NSS.
  2. Wdrożeniu szkieletowej sieci transmisyjnej w technologii DWDM.

Do dialogu zostanie zaproszonych nie więcej niż pięciu uczestników dla każdego z ww. zakresów. Wybór uczestników będzie podyktowany wielkością i zakresem zrealizowanych przez nich prac. Pod uwagę będą brani uczestnicy zdolni udokumentować swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania sieci GSM-R, FDS (fixed dispatcher system) i sieci transmisyjnych SDH/DWDM, wykonywania pomiarów jakości sieci radiowej GSM-R oraz dysponują zapleczem technicznym na terenie Polski. Wczoraj upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu.

Źródło:zamowienia.plk-sa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń