PKP będzie kompleksowo wdrażać GSM-R

wieza-systemu-gsm-r-foto-kapsch

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie projektów, pozyskanie decyzji administracyjnych oraz wykonanie planowania radiowego dla podsystemów radiowych systemu ERTMS/GSM-R w ramach pierwszej fazyNarodowego Planu Wdrażania ERTMS w Polsce.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za kompleksowe wykonanie projektów budowlanych, planowania radiowego dla stacji bazowych systemu GSM-R (kontener z wieżą) oraz uzyskanie pozwoleń na budowę. Szacunkowa wartość całego zamówienia wynosi ponad 10 mln euro.

Harmonogram i zakres wdrażania systemu GSM-R (radiołączności kolejowej na poziomie europejskim) został określony w Narodowym Planie Wdrażania ERTMS (NPW ERTMS) przyjętym przez rząd w 2007 roku. Zakres dla GSM-R swym zasięgiem ma objąć ok. 15 tys. km linii kolejowych (czyli ponad 70 proc. pokrycia całej sieci zarządzanej przez PKP PLK) a czas wdrażania, łącznie z instalacją pilotażową, został określony na 7 lat (2007–2013) co daje tempo ok. 2150 km/rok.

Realizacja NPW ERTMS jest w chwili obecnej opóźniona o ok. 5 lat, przy czym jego zakres, biorąc pod uwagę zakontraktowane projekty podstawowe POIiŚ jest ok. 10-krotnie mniejszy niż wynika to z NPW ERTMS. To skutkuje „wyspowym” charakterem wdrażania sieci GSM-R powodując znaczne utrudnienia w planowaniu i zarządzaniu siecią GSM-R. Ma to się jednak zmienić. Polskie Linie Kolejowe zamierzają kompleksowo opracować niezbędną dokumentację a później już tylko ogłaszać przetargi na realizację projektów.

Zamówienie dotyczące opracowania projektów budowlanych oraz uzyskania pozwoleń na budowę dla obiektów radiokomunikacyjnych zostało podzielone na cztery części. Pierwsza z nich obejmuje województwa południowo-wschodnie: Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie (odcinek wdrożeniowy A,). Druga część dotyczy województw północno- zachodnich: Dolnośląskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie (odcinek wdrożeniowy B). Trzecia część dotyczy województw północno-wschodnich i centralnych: Łódzkie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie (odcinek wdrożeniowy C). Ostatnia część polega na kompleksowym opracowaniu wstępnego planowania radiowego GSM-R dla 84 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 5744 km.

Wykonawcy będą mieli czas na realizację pierwszych trzech części do 30 listopada 2015 roku, zaś czwartej — do 28 lutego 2015 r.

Źródło: PKP PLK S.A., Kurier Kolejowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń