Pięć ofert na opracowanie studium wykonalności GSM-R

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejoweotworzyły oferty w przetargu na opracowanie studium kolejnego etapu budowy sieci systemu GSM-R na polskiej sieci kolejowej. Złożyło je pięć podmiotów. Studium powinno wykazać, że wybrany wariant realizacji inwestycji i zakres projektu jest korzystny dla społeczeństwa i powinien być przedmiotem dofinansowania.

Do PKP PLK wpłynęły oferty od pięciu firm i konsorcjów. Najtańszą złożył Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Oferta opiewa na kwotę 424 350 zł brutto. Oferty złożyły również: Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH (709 tys. zł), konsorcjum IDOM INGENIERIA (883 tys. zł), KV Projekty Inżynieryjne (1,2 mln zł) i WYG Consulting (845 tys. zł).

Termin realizacji zamówienia to 296 dni od podpisania kontraktu. Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie zostanie wybrana z uwzględnieniem kryteriów ceny (80%) i skrócenia terminu realizacji pierwszego etapu zamówienia (20%).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji studialnej, na którą składa się Studium Wykonalności wraz z modelem finansowo-ekonomicznym oraz harmonogramem Gantta i harmonogramem rzeczowo-finansowym dla projektu „Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS, Faza II – Budowa”.

Źródło: zamowienia.plk-sa.pl, rynek-kolejowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń