Inspektorat Uzbrojenia inwestuje w łączność radiową

www_iu_wp_mil_pl_krab1

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił zamówienie – w trybie negocjacji z ogłoszeniem – na dostawę i montaż radiostacji HF z osprzętem i radiostacji KF. Przed wszczęciem postępowania został przeprowadzony dialog techniczny, a koszt realizacji został oszacowany na ponad 418 tys EUR.

Zamówienie będzie realizowane w jednostkach wojskowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegóły zostaną przekazane wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 radiostacji HF oraz 24 radiostacji KF (stacjonarnych) oraz anten i pakietu logistycznego (w tym: narzędzi, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i zestawów naprawczych). Zamawiający wymaga dostarczenia anten logoperiodycznych wraz z rotorami, a także typu dipol. Zamówienie obejmuje również zaprojektowanie i wybudowanie masztów antenowych (w tym uzyskanie wymaganych pozwoleń) oraz montaż i uruchomienie radiostacji, a także przeprowadzenie szkolenia.

Zamawiający przewiduje procedurę negocjacyjną do której zaprosi maksimum 5 wykonawców do składania ofert wstępnych (w przypadku gdy liczba ofert będzie większa – zostanie dokonana klasyfikacja wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych dostaw i wykaz wykonanych robót budowlanych). W ramach postępowania zostanie przeprowadzony rekonesans techniczny (po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a przed terminem składania ofert wstępnych) w lokalizacjach w których planowane są do rozmieszczenia radiotelefony i anteny.

Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 540 tys. zł na cały okres związania ofertą. Dodatkowo wybrany wykonawca będzie musiał wpłacić 10% całkowitej ceny podanej w ofercie jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wśród licznych wymagań znajduje się też m.in. posiadanie odpowiedniej koncesji. Kryterium udzielenia zamówienia jest w 80% cena, w 15% parametry techniczne, a w 5% gwarancja.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 30 października br. do godziny 10.

Źródło: iu.wp.mil.pl ; Fot.: iu.wp.mil.pl /Foto: Archiwum Wojsk Lądowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń