ATDI zaplanuje sieć radiową GSM-R w Polsce

gsm-r-atdi-planning-software

Firma ATDI, lider w zakresie planowania radiowego i zarządzania widmem częstotliwościowym, podpisała 6 maja umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na opracowanie „Wstępnego planowania radiowego GSM-R dla linii kolejowych objętych Narodowym Planem Wdrażania ERTMS w Polsce.” Firma ATDI złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu rozpisanym przez PKP, pokonując konkurencyjną ofertę firmy Audytel S.A.

Na sfinansowanie projektu Zamawiający zamierzał przeznaczyć 1 194 576,00 zł (netto). ATDI przedstawiło ofertę na kwotę 600 000,00 zł przy 949 800,00 zł Audytel’a.

Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym został przyjęty przez Radę Ministrów w marcu 2007 r. Głównym celem projektu jest opracowanie wstępnego planowania radiowego systemu GSM-R dla linii objętych projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rezultaty tego planowania będą stanowiły element dokumentacji przetargowej na projekt i budowę systemu GSM-R.

Wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) ma na celu zapewnienie interoperacyjności sieci kolejowych w Unii Europejskiej oraz jest istotnym składnikiem europejskiej polityki likwidacji barier w transporcie. Na system ERTMS składają się: Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS) oraz Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R).


Poniżej mapa tras kolejowych objętych projektem wdrażania systemu GSM-R.

Mapa linii kolejowych obrazujących zakres wdrożenia systemu GSM-R w Polsce dla w ramach projektu POIiŚ 7.1-36

Wdrożenie systemu GSM-R ma na celu:

  • poprawę atrakcyjności polskiej sieci kolejowej,
  • uzyskanie standardów europejskich na liniach objętych transeuropejskimi korytarzami transportowymi przebiegających przez terytorium Polski,
  • zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,
  • usprawnienie przemieszczania się ludzi i transportu towarów w kraju i poza jego granicami,
  • usprawnienie transportu tranzytowego pomiędzy krajami Unii i krajami sąsiednimi.

Na podstawie dokładnych danych terenowych i z wykorzystaniem zaawansowanego pakietu oprogramowania firmy ATDI planowanie radiowe jest w stanie z wysokim prawdopodobieństwem przewidzieć dokładny poziom sygnału wokół stacji bazowej. Urządzenia systemu GSM-R pracują w paśmie R-GSM 900 MHz w dwóch przedziałach częstotliwości o szerokości 4 MHz: 876–880 MHz (transmisja od terminala ruchomego w kierunku BTS — uplink) i 921–925 MHz (w kierunku od BTS do terminala ruchomego).


Źródło i fot: atdi.pl, przetarg: plk-sa.pl

O firmie ATDI Sp. z o.o. (www.atdi.pl)
ATDI logoATDI została założona w 1991 roku i przez te lata zdobyła olbrzymie doświadczenie w dziedzinie planowania radiowego w różnych dziedzinach niezbędnych do dostarczania globalnych rozwiązań związanych z analizami sieci radiowych i zarządzaniem widmem. Spółka ATDI świadczy również usługi projektowania bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych z użyciem swojego flagowego produktu ICS telecom, który wspiera wszystkie technologie radiowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń