Zatrzymania w przetargu GSM-R dla PKP PLK

widok-z-pociagu-pkp-plk.jpg

Puls Biznesu poinformował w ubiegłym tygodniu o zatrzymaniu przez CBA 9 osób powiązanych m.in. zKapsch CarrierCom oraz wrocławskiego oddziału Instytut Łączności. Prokuratura podejrzewa oszustwo przy przetargu nasystem GSM-R. Chodzi o utrudnianie przetargu PKP PLK na budowę systemu łączności GSM-R dla kolejarzy. Wśród zatrzymanych są: kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu, pięciu przedstawicieli Kapsch CarrierCom, radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z tą spółką.

Według prokuratury w toku przetargu na GSM-R w listopadzie 2017 r. doszło do „oszustwa sądowego” polegającego na posłużeniu się w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) nierzetelnymi opiniami sygnowanymi przez Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności we Wrocławiu.

„Chodziło o uzyskanie korzystnego dla Konsorcjum Kapsch rozstrzygnięcia Izby w toku postępowania przetargowego” – podaje prokuratura.

W 2017 r. PKP PLK w przetargu na system GSM-R jako najkorzystniejszą wybrały ofertę konsorcjum Nokia Solutions za 2,64 mld zł brutto (bez opcji). Konsorcjum Kapsch-PORR złożyło w tym przetargu ofertę wartości 3,724 mld zł brutto. Budżet zamawiającego opiewał na ok. 3,73 mld zł brutto.

Konsorcjum Kapsch złożyło odwołanie do KIO, zarzucając ofercie Nokii m.in. zaplanowanie wykonania niewystarczającej liczby obiektów radiokomunikacyjnych (OR). Wśród dowodów na potwierdzenie zarzutów złożyło m.in. dwie opinie Instytutu Łączności, w tym sporządzoną przez pracowników naukowych Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej, w której wyrażono pogląd potwierdzający niemożność wykonania przedmiotu zamówienia przy założonej przez Nokię liczbie OR. Co ciekawe, PKP PLK w toku sprawy w grudniu 2017 r. złożyły pismo ze stanowiskiem Instytutu Łączności i opinią, podpisane przez dyrektora instytutu. Stwierdzały m.in., że opinia z Wrocławia powstała bez wiedzy dyrektora instytutu Jerzego Żurka.

KIO ostatecznie nie dała wiary opiniom przedstawionym przez konsorcjum Kapsch i oddaliła odwołanie, a konsorcjum Nokii w marcu 2018 r. podpisało z PKP PLK umowę na system łączności dla kolejarzy.

Zatrzymanym osobom miała przedstawić zarzuty usiłowania doprowadzenia PKP PLK do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1,1 mld zł, stanowiącej różnicę między ofertami konsorcjum Kapsch i konsorcjum Nokii, a także usiłowanie doprowadzenia PKP PLK do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2,79 mld zł. Wśród wymienianych zarzutów jest też podjęcie próby działania na szkodę konkurencyjnego oferenta, a w przypadku funkcjonariuszy publicznych — pracowników Instytutu Łączności — także przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Źródło: PB

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń