Wody Polskie zbudują cyfrowy system łączności dyspozytorskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie Stopień Wodny na Odrze- Malczyce

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opublikował przetarg na dedykowany system cyfrowej łączności dyspozytorskiej. Ma on wspierać funkcjonowanie Centrum Operacyjnego i służb technicznych na obszarze podległym pod Wrocław oraz Gliwice. System będzie wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, jako zapasowy kanał komunikacyjny oraz w bieżących zadaniach operacyjnych. Projekt będzie realizowany w ramach pożyczki z Banku Światowego, uzyskanego przez Polskę, na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Kontrakt przewiduje wykonanie cyfrowego systemu łączności w ramach Podsystemu Łączności Dyspozytorskiej i Podsystemu Łączności wzdłuż rzeki Odra. System swoim zasięgiem obejmie obszar dorzecza Dolnej Odry. Na obszarze tym znajdują się stopnie wodne, zbiorniki oraz inne obiekty hydrotechniczne. W ramach utworzonego systemu przewiduje się lokalizację konsoli dyspozytorskiej w Centrum Operacyjnym we Wrocławiu. Łączna przewidywana ilość radiotelefonów przenośnych to 173 szt. Radiotelefony mają być odporne na wilgoć i pył (IP 67), wyposażone w odbiornik GPS oraz baterię o dużej pojemności (co najmniej 1500 – 2000 mAh). Radiotelefony muszą zapewnić cyfrowy tryb pracy z możliwością szyfrowania. Choć nie jest to napisane wprost to należy podejrzewać, iż chodzi o łączność DMR. Dostawca zaimplementuje funkcji „voting” czyli możliwość wyboru stacji bazowej, która oferuje najlepszy poziom sygnału.

Zamawiający nie dysponuje rezerwacją częstotliwości radiowej i nie przewiduje uzyskania takiej rezerwacji. W związku z powyższym łączność musi zostać zbudowana w oparciu o dostępne częstotliwości. Dostawca musi zagwarantować możliwość funkcjonowania systemu przez okres min. 10 lat i zapewnić dostępność kanałów radiowych w tym czasie. Zamawiający nie przewiduje możliwości budowy własnych stacji bazowych (przemienników) lecz wykorzystanie istniejących obiektów. Przy czym dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących sieci radiokomunikacyjnych, pod warunkiem funkcjonowania systemu łączności dyspozytorskiej w wydzielonej (od sieci publicznych) sieci.

Oczekiwania wobec Podsystemów Łączności dotyczące funkcjonalności i szeroko pojętego bezpieczeństwa wymagają stosowania technologii i rozwiązań umożliwiających standaryzację, zachowanie ciągłości pracy, zapewniających skalowalność i łatwość rozbudowy. Kluczowym czynnikiem jest także dobranie rozwiązań gwarantujących zoptymalizowane koszty utrzymania Podsystemów Łączności.

Dostawca zrealizuje niezbędne dostawy dla właściwych lokalizacji, wraz z koniecznym dostosowaniem pomieszczeń i instalacji w tym konstrukcji antenowych, wież, masztów wynikających z przeprowadzonego i zaakceptowanego planowania radiowego. Dostawca zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz oprogramowanie. Dodatkowo dostawca zapewni kompleksowe przeszkolenie personelu zamawiającego z obsługi oferowanych podsystemów.

Źródło i fot: wody.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń