Nowy system cyfrowej łączności dyspozytorskiej dla MPK Tarnów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie ogłosiło postępowanie dotyczące budowy  cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej – opartej na standardzie DMR. Zamówienie współfinansowane jest z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja cyfrowego systemu radiowej łączności dyspozytorskiej. Obecna łączność radiowa realizowana jest w oparciu o radiotelefony analogowe w paśmie 66-88 MHz. Wysłużony sprzęt pracuje już około 24 lata. Brak możliwości serwisowych – brak dostępu do części zamiennych, trudności z zakupem nowych urządzeń pracujących w tym paśmie – powoduje konieczność migracji z systemu analogowego do cyfrowego. Warto zaznaczyć, iż standard DMR pozwoli MPK nas skorzystanie z wielu – ułatwiających codzienną pracę – funkcji niedostępnych dotychczas dla przewoźnika.

Warto podkreślić, że w skład zamówienia wchodzi m.in. uzyskanie pozwolenia z Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz wykonanie map propagacji z uwzględnieniem obszaru działania komunikacji.

Zbudowany system ma zapewniać komunikację w ramach minimum 3 grup oraz minimum 30 dniową archiwizacje – w tym lokalizacji użytkowników oraz korespondencji. MPK zamierza oczywiście korzystać z funkcji połączeń grupowych i indywidualnych pomiędzy użytkownikami.

Stanowisko dyspozytora ma być złożone z radiotelefonu bazowego oraz konsoli dyspozytorskiej. Zestaw antenowy znajdować się będzie nowym maszcie. Dostarczony zestaw komputerowy z aplikacją dyspozytorską i administracyjną systemu (wraz z podkładem mapowym do lokalizacji pojazdów) ma być umieszczony w serwerowni. W pomieszczeniu dyspozytora zapewniony będzie natomiast zdalny dostęp do aplikacji dyspozytorskiej.

W 95 autobusach MPK wykonawca zainstaluje radiotelefony przewoźne (wraz z zasilaczami i antenami dachowymi). Ponadto w 3 pojazdach służb technicznych znaleźć się mają radiotelefony przewoźne (z antenami dachowymi) z funkcją utrzymania łączności do minimum 50m wokół pojazdu. Przedmiotem dostawy jest także 6 radiotelefonów noszonych wraz ze stacjami ładowania oraz 3 zapasowe zestawy przewoźne. Dostarczony radiotelefony muszą pochodzić od jednego producenta, ale system musi zapewniać możliwość współpracy urządzeń standardu DMR różnych producentów.

W przypadku konieczności zastosowania przemienników wykonawca musi uzgodnić ich lokalizację z MPK. Do zadań wykonawcy należy również stworzenie stanowiska do prowadzenia prac serwisowych i konfiguracyjnych terminali przewoźnych i przenośnych.

Wdrażanie nowej łączności nie może powodować przerw w działaniu dotychczas użytkowanego systemu. Systemy nie muszą współpracować, ale wymagana jest praca równoległa. Po zakończeniu prac wymagane jest przeszkolenie pracowników MPK w zakresie obsługi systemu.

Termin składania ofert upłynął 22 lutego br. Kryterium oceny ofert to w 100% cena. Na realizację zamówienia wykonawca otrzyma 180 dni od zawarcia umowy.

Kwota jaką MPK Tarnów zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 615 tys. złotych. W tym przedziale zmieściła się jedynie oferta warszawskiej spółki RFconnect (613 524 zł), oferty firm Teltronik oraz Siltec przekroczyły znacznie kwotę maksymalną.

Źródło: platformazakupowa.pl ; Fot.:  mpk.tarnow.pl [zdjęcie]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń