Wasko z Elvys wdrożyli nowy system bezpieczeństwa na polskim morzu

Mapa stacji radiowych morskiego systemu bezpieczeństwa na morzu GMDSS Polish Rescue Radio

Firma Wasko SA wraz z Elvys zakończyła budowę nowego morskiego systemu łączności dla polskiego wybrzeża Bałtyku. Przypomnijmy, iż przetarg na  “Budowę Morskiego Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie” (GMDSS-PL ang.: Global Maritime Distress and Safety System), został ogłoszony w połowie 2018 roku. Jest to system łączności mający zapewnić bezpieczeństwo żeglugi oraz ochronę życia na morzu. Użytkownikami nowego systemu, poza Urzędem Morskim w Gdyni, jest również Urząd Morski w Szczecinie oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Elvys konsola dyspozytorska Unikom-9 morski system łączności w niebezpieczenstwie GMDSS
Elvys konsola dyspozytorska Unikom-9 morski system łączności w niebezpieczeństwie GMDSS

Elvys był dostawcą systemu dyspozytorskiego Multikom IP oraz infrastruktury radiowej pracującej w pasmach VHF (strefa A1) i MF (strefa A2). Zaimplementowano też obsługę morskiego systemy selektywnego wywołania DSC dla obu stref.

Istotą projektu było utworzenie systemu radiotelekomunikacyjnego, w oparciu o radiotelefony brzegowe, pracujące w paśmie fal VHF oraz paśmie MF, umożliwiającego odbiór wezwań łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z przyjętymi normami, standardami i wytycznymi dla części lądowej systemu GMDSS. 

Mapa stacji radiowych morskiego systemu GMDSS - Polish Rescue Radio
Mapa stacji radiowych morskiego systemu GMDSS – Polish Rescue Radio

Na terenie przyległym do latarni morskiej Rozewie wzniesiono 50 metrową wieżę strunobetonową, na której zainstalowano zespół anten nowego systemu radiowego. Dzięki temu uzyskano niezawodną łączność radiową w strefie morza A1 oraz w strefie A2. Jest to jeden z pięciu nowych obiektów powstałych w ramach projektu. Stacje bazowe VHF i radionamierniki zainstalowane na platformie wydobywczej Baltic Beta są także włączone do pracy w systemie, choć nie są deklarowane jako oficjalne elementy polskiego GMDSS ze względu na brak stuprocentowej pewności w dostępie do łączności realizowanej za ich pomocą. Nowa stacja brzegowa – Polish Rescue Radio – rozpoczęła działalność operacyjną 01 stycznia 2020 o godzinie 00:00 i zastąpiła wcześniej funkcjonującą stację brzegową – Witowo Radio.

Nowością jest też zastosowanie na wszystkich obiektach radiowych polskiego wybrzeża radionamierników pracujących w morskim paśmie VHF, które pozwalają na przybliżoną lokalizację mniejszych jednostek pływających (na przykład jachtów) niezobowiązanych konwencją SOLAS do wyposażenia w transpondery AIS . Wszystkie obiekty wyposażone są w radionamierniki umożliwiające namierzenie częstotliwości VHF jak również sygnałów z radiopław awaryjnych EPIRB (ang.: Emergency Position-Indicating Radio Beacon). Jest to system pozwalającego na ustalenie miejsca położenia w sytuacji zagrożenia.Przy pomocy nadajnika radiowego radiopława nadaje identyfikator jednostki i swoją aktualną pozycję, datę i godzinę aktywacji pławy do segmentu satelitarnego COSPAS-SARSAT oraz emituje błyskające światło, pozwalając na odnalezienie przybliżonego miejsca katastrofy.

Powrót kluczowej infrastruktury bezpieczeństwa pod państwowy nadzór

Projekt udało się zrealizować w wyznaczonym czasie. Zasięgi nowego systemu są zbliżone do wcześniejszego, dzięki dedykowanej infrastrukturze wież telekomunikacyjnych. Nowe obiekty pozbawione są innych systemów nadawczych, które mogłyby wprowadzić niepotrzebne zakłócenia widma radiowego. Wartością dodaną projektu jest powrót kluczowej infrastruktury bezpieczeństwa Państwa o znaczeniu strategicznym w zarządzanie przez państwowy podmiot, co pozwala na sprawowanie pełnej kontroli nad całym systemem. Poprzez ścisłą współpracę  z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) znacznie poprawił się obieg informacji. Dzięki nowemu systemowi polscy kontrolerzy, mają na bieżąco dostęp do zdjęć satelitarnych, zdarzeń na morzu oraz pełnej informacji o sytuacji nawigacyjnej (np.: przewożonym ładunku, osobach na burcie czy przebytych trasach oraz kontrolach). 

Za budową nowego systemu przemawiały koszty eksploatacji, szacowane na około 2,5 mln zł rocznie. Wcześniejsza kwota to około 7,8 mln zł rocznie za użytkowanie starego systemu, którego operatorem przez ostatnie 25 lat była komercyjna firma.

O systemie GMDSS

Jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa na morzu jest łączność, a w szczególności radiokomunikacja. W roku 1988 przyjęto poprawki do międzynarodowej konwencji SOLAS (Safety of Life At Sea) ustanawiające Światowy Morski System Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Celów Bezpieczeństwa (Global Maritime Distress and Safety System), znany pod akronimem GMDSS. W Polsce system oficjalnie zaczął działać od 1 lutego 1992 roku, a zakończenie jego wdrażania miało miejsce w 1999 roku. Głównym założeniem systemu jest pełna automatyzacja procesu nawiązywania łączności, a w szczególności w niebezpieczeństwie z wykorzystaniem morskiego systemu selektywnego wywołania (DSC).

Więcej szczegółów w magazynach branżowych: Magazyn Wiatr, Morka.pl

Źródło: Fot. UM w Gdyni, rys. Bogusław Lepiesza

O firmie Elvys (www.elvys.sk/pl)
Elvys logotyp

Słowacka spółka Elvys od swojego powstania w roku 1991 zajmuje się wyłącznie rozwojem i produkcją profesjonalnych systemów dyspozytorskich do zastosowań o znaczeniu krytycznym. Specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach komunikacyjnych dla stanowisk kierowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na lądzie i morzu. Od 2015 roku funkcjonuje Elvys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zajmująca się organizacją współpracy z partnerami i klientami na polskim rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń