Straż Pożarna w Lublinie zamawia zintegrowany system łączności radiowej

Straż Lublin wypadek na obwodnicy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie opublikowała postępowanie na dostawę systemu zintegrowanej łączności radiowej dla wybranych stanowisk kierowania komend PSP woj. lubelskiego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Łączności Radiowej, którego głównym zadaniem będzie integracja posiadanych środków łączności radiowej i telefonicznej w stanowiskach kierowania oraz zdalne sterowanie radiowymi stacjami bazowymi w lokalizacjach wyniesionych. Obecnie komendy w jednostkach PSP woj. lubelskiego do przesyłania sygnału z radiotelefonów do serwera komunikacyjnego wykorzystują technologię Radio over Internet Protocol (RoIP).

Zamawiany system ma być oparty o jednostki centralne (serwery komunikacyjne/radiowe), konsole dyspozytorskie, współpracujące z nimi podsystemy rejestracji korespondencji oraz zdalnie sterowane radiotelefony. Obecnie wykorzystywane są konsole TRX z pulpitami sterującymi, sterowniki IP SGM5ES, rejestratory korespondecji TRX KSRC 316 i inne. Komunikacja pomiędzy jednostką centralną a lokalizacjami wyniesionymi ma się odbyć z wykorzystaniem sieci OST112. Architektura zaproponowanego systemu ma być otwarta, umożliwiając integrację różnych środków łączności, w tym standardu TETRA.

W okresie gwarancji dla elementów systemu Wykonawca zapewni nieodpłatne wsparcie techniczne, w tym formie telefonicznej oraz poprzez e-mail. Dostarczany system musi zapewniać możliwość korzystania z obecnie posiadanych zasobów, tj. wymagana jest integracja w zakresie komunikacji i obsługi z posiadanym wyposażeniem. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów użytkowania, nieeksponowany na wystawach, targach itp., rok produkcji – co najmniej 2019. Sprzęt zostanie dostarczony do wielu różnych lokalizacji na terenie podległym pod PSP w Lublinie.

Przewidywana wartość zamówienia to prawie 1 mln złotych brutto. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje gwarancja (40%) i cena (60%). Start prac wdrożeniowych ma się rozpocząć od 1 października 2020 i potrwać do 18 grudnia tego samego roku. Oferty należy składać do dnia 16 września 2020.

Źródło: https://kwpsplublin.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26550

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń