Relacja z konferencji INSEC 2019 w Warszawie

Konferencja-Insec-2019-Warszawa

12 czerwca 2019 w Hotelu Sangate Airport w Warszawie odbyła się trzecia edycja Międzynarodowej Wystawy i Konferencji INSEC, corocznego forum dialogu i wymiany wiedzy dotyczącej dobrych praktyk i nowoczesnego wyposażenia wszystkich formacji zaangażowanych w ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce, z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń podobnych formacji z zagranicy.

W trakcie pierwszej części swoje trudne doświadczenia z zakresu ochrony granicy ukraińsko – rosyjskiej zaprezentował Lieutenant General Hresko Yurii Petrovych, pierwszy zastępca szefa Państwowej Straży Granicznej Ukrainy. Ta prowadzona w języku rosyjskim prezentacja, wzbogacona dość drastyczną dokumentacją fotograficzną i filmową z rejonu działań wojennych wzbudziła duże zainteresowanie publiczności, uświadamiając wszystkim potencjalne zagrożenia z jakimi możemy się zetknąć.

Kolejne wypowiedzi zaproszonych gości, a byli wśród nich:

 • nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Komendanta, Komenda Główna Policji
 • płk SG Grzegorz Niemiec, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • nadbryg. Marek Jasiński, Zastępca Komendanta, Państwowa Straż Pożarna
 • Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Zbigniew Leszczyński, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • płk Zbigniew Gospodarowicz, Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych, Służba Więzienna
 • Grzegorz Świszcz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Maciej Zawadzki, Dyrektor, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

jasno uświadomiły wszystkim obecnym, jak ważna jest skoordynowana współpraca wszystkich służb mundurowych i nie tylko, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego naszego kraju. Taka skoordynowana współpraca nie jest możliwa bez zapewnienia właściwych środków łączności. W tym kontekście interesująca była część trzecia: „najważniejsze wyzwania dla służb odpowiedzialnych za ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – teleinformatyka, ochrona ludności, bezpieczeństwo imprez masowych, transportu i komunikacji”.

Udział w dyskusji wzięli:

 • insp. Przemysław Więcław, Dyrektor, Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
 • ppłk SG Sławomir Klekotka, Naczelnik Wydziału Służby Granicznej Zarządu Granicznego KGSG
 • płk Czesław Perłak, T6 Oddział Dowodzenia i Łączności, Wojska Obrony Terytorialnej
 • ppłk SG Michał Behrendt, Radca w Biurze Łączności i Informatyki KG SG
 • Zbigniew Włodarczyk, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Grzegorz Kozłowski Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów
 • mgr inż. Zbigniew Siemko, Komendant, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Warszawie

oraz przedstawiciele Kierownictwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Paneliści zgodnie podkreślali, że rozwijająca się współpraca pomiędzy służbami wymaga dużych nakładów finansowych, które są i nadal będą ponoszone.

Zachęcano obecnych do monitorowania ogłoszeń o przetargach, ponieważ okazuje się iż nie zawsze spotykają się one ze spodziewanym odzewem. W szczególności na pytania RadioTech.pl od przedstawiciela Straży Miejskiej m. st. Warszawy Zbigniewa Włodarczyka uzyskaliśmy informację, że choć system łączności używanej przez funkcjonariuszy jest od 2014 roku w pełni cyfrowy i szyfrowany, to jednak występuje pewien problem niedostatecznej interoperacyjności z innymi służbami podległymi MSWiA.

Komendant Zbigniew Siemko, reprezentujący Straż Ochrony Kolei podkreślił w rozmowie z RadioTech.pl, że niezależnie od rozwijania systemu GSM-R modernizowana i cyfryzowana będzie sukcesywnie sieć łączności radiotelefonicznej funkcjonującej na kolei, co zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa transportu. Przewidziane na infrastrukturę kolejową środki są ogromne, a niemała ich cześć przeznaczana jest właśnie na systemy łączności.

Przedstawiciel Dyrekcji Lasów Państwowych, p. Zbigniew Filipek potwierdził zamiar sukcesywnej modernizacji systemu łączności do standardu analogowo-cyfrowego, umożliwiającego interoperacyjność ze Strażą Pożarną oraz Strażą Graniczną.

W dziedzinie planowanych modernizacji systemów łączności liderem pozostaje Policja, która zdaje się być na finiszu procedury przetargowej na budowę systemu TETRA w 13 miastach, choć nie bez przeszkód z tytułu postępowań odwoławczych.

W trakcie konferencji na dedykowanych stoiskach prezentowało się szereg firm i instytucji. Dla osób szeroko związanych z elektroniką i radiokomunikacją najbardziej interesujące były wystawy firm Hikivision, dostarczającej systemy monitoringu wizyjnego, oraz Phonexia, która wprowadza innowacyjne techniki analizy mowy i biometrii głosu. W trakcie przerw kawowych niezapomnianych atrakcji dostarczali warszawscy Strażnicy Miejscy, demonstrujący swoją sprawność fizyczną, pokazujący techniki samoobrony i ćwiczący walkę wręcz.

{gallery}Insec-2019{/gallery}

Źródło i fot: własne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń