Służba Więzienna kupuje ponad 900 radiotelefonów DMR

www_sw_gov_pl

Centralny Zarząd Służby Więziennej ogłosił spory przetarg dotyczący zakupu sprzętu łączności do współpracy w ramach Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Służby Więziennej (CSŁRSW).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej –radiotelefonów przenośnych standardu ETSI DMR wraz z dodatkowym wyposażeniem:

  1. Radiotelefon noszony z wyświetlaczem (pasmo VHF) wraz z dwoma akumulatorami; posiadający funkcję GPS/GLONASS, Bluetooth, stopień ochrony IP68 oraz szyfrowanie w trybie cyfrowym – 959 kpl.;
  2. Ładowarka wielostanowiskowa – 48 szt.;
  3. Ładowarka jednostanowiskowa – 305 szt.;
  4. Komplet kabli do programowania – 29 szt.

W ramach prawa opcji możliwe jest zwiększenie ilości zamawianego sprzętu o maksymalnie 50%. Radiotelefony muszą pochodzić od jednego producenta i być wyprodukowane w bieżącym roku, a wykonawca ma zapewnić instruktaż w zakresie programowania Ze szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami można zapoznać się w dokumentacji przetargowej.

Warto zaznaczyć, iż urządzenia muszą współpracować z Systemem Łączności Radiowej Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej opartym o oprogramowanie dyspozytorskie Consel i składającym się z radiotelefonów Motorola Mototrbo DM i DP serii 4000e.

Służba Więzienna zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (po otwarciu ofert i przed wyborem), do przeprowadzenia prezentacji oferowanych radiotelefonów w celu potwierdzenia, że urządzenia te spełniają wymagane funkcjonalności, tzn. zapewniają współpracę z posiadanym systemem dyspozytorskim oraz systemem zdalnego programowania radiotelefonów. Zamawiający w celu prezentacji uruchomi system łączności radiowej – złożony z użytkowanego radiotelefonu Motorola DP4601e oraz systemu łączności radiowej JO SW z konsolą dyspozytorską i systemem zdalnego programowania . Wykorzystane w trakcie testów radiotelefony i oprogramowanie płytki opcji muszą być tożsame z zaoferowanym sprzętem i oprogramowaniem, a czynności prezentacyjne zostały określone w dokumencie przetargowym.

Wykonawcą może zostać firma, która:

  • jest autoryzowanym partnerem handlowym producenta zaoferowanego sprzętu radiowego lub producentem zaoferowanego sprzętu radiowego standardu ETSI DMR;
  • wykaże dostarczenie dla służb mundurowych co najmniej 500 radiotelefonów przenośnych standardu ETSI DMR (jednostki muszą być zlokalizowane na obszarze minimum 3 województw). Do wykazu dostaw należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dopuszczalne jest tu poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
  • wniesie wadium w wysokości 50 tys. zł.

Oferty można składać w formie elektronicznej do 10 sierpnia 2021 r. do godziny 10. Niejawne otwarcie ofert nastąpi (po odszyfrowaniu) tego samego dnia o godzinie 12 w siedzibie SW. Kryteria oceny ofert to w 60% cena, w 36% termin gwarancji (minimum 24 msc. – 0 pkt.; minimum 60 msc. – 36 pkt.) oraz w 4% wydajność oferowanego akumulatora do radiotelefonu noszonego (28h w trybie 5/5/90 i mocy 5W – 4 pkt.; 12h – minimum).

Zamawiający wymaga realizacji dostawy urządzeń w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Źródło: miniportal.uzp.gov.pl & zp.sw.gov.pl ; Fot.: sw.gov.pl [zdjęcie]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń