PSE zamawia usługę świadczenia łączności trankingowej TETRA

PSE_Krajowa_Dyspozycja_Mocy_system_nadzoru-www

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna opublikowały ogłoszenie o zamówieniu “Usługi radiowej sieci trankingowej w ramach systemu TETRA Energa-Operator“. Zamówienie zostało przyznane spółce Enspirion z wolnej ręki, która świadczy podmiotom zewnętrznym usługi łączności TETRA w ramach sieci Energa-Operator. Szczegóły postępowania nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Zamówienie zostało przyznane z wolnej ręki firmie Enspirion, gdyż jak czytamy w uzasadnieniu, aktualnie w Polsce nie istnieje żaden system radiowej łączności trankingowej obejmujący zasięgiem obszary większe niż pojedyncze aglomeracje miejskie. Jedynym dostępnym systemem pokrywającym zasięgiem część obszaru istotnego dla OSP (Operatora Systemu Przesyłowego jakim jest PSE) jest system TETRA wybudowany przez spółkę Energa-Operator. System ten został wybudowany w marcu 2018 roku i pokrywa swym zasięgiem około 20% obszaru kraju.

Wato nadmienić iż Energa jest jednym z sześciu członków zrzeszonych w PTPiREE (Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej), które pełni na ich rzecz funkcję operatora sieci radiokomunikacyjnej typu trankingowego. Sieć ta od roku 1995, w oparciu o analogowy system Digicom wykorzystywana jest na potrzeby łączności radiowej w elektroenergetyce przez pięciu operatorów systemów dystrybucyjnego (OSD) na obszarze całego kraju.

W 2006 roku podjęto decyzje zmierzające do unowocześnienia sieci radiowej wykorzystywanej przez OSD poprzez wymianę analogowego systemu Digicom na cyfrowy, a w 2013 roku ostatecznie jako standard wybrano system TETRA. Jednocześnie już w roku 2006 spółka PSE podjęła decyzję o odstąpieniu od budowy własnej sieci trankingowej na rzecz pozyskania usług łączności głosowej, np. w usłudze roamingu na bazie systemów TETRA zbudowanych przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego). System TETRA dla energetyki o zasięgu krajowym nie powstał. W związku z tym każda ze spółek zaczęła budować własne systemy cyfrowego trankingu.

Pierwszą spółką był Tauron Dystrybucja, która w 2015 roku rozpoczęła budowę systemu w standardzie TETRA na terenie oddziału Będzin, Bielsko-Biała i Gliwice. Uruchomiono dotychczas 66 stacji bazowych zlokalizowanych w obiektach własnych jak i obiektach dzierżawionych. Geograficznie zasięgiem systemu TETRA Tauron objęte jest około 3% terytorium RP.

W marcu 2018 rokuEnerga-Operator zakończyła budowę systemu w standardzie TETRA na swoim obszarze działalności. W ramach wdrożenia uruchomiono 139 stacji bazowych oraz dwa redundantne funkcjonalnie i geograficznie węzły centralne. Stacje bazowe systemu zlokalizowane są w obiektach własnych ENERGA OPERATOR jak i obiektach dzierżawionych. Zasięgiem systemu TETRA ENERGA OPERATOR objęte jest około 20% terytorium RP. Oba systemy TETRA Energa i Tauron do tej pory nie zostały połączone i zostały zaprojektowane w taki sposób aby zapewnić 36 godzinną autonomię w przypadku barku zasilania.

Źródło: pse.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń