KWP Katowice zleca przegląd masztów oraz analizy możliwości montażu anten dla systemu TETRA

Komenda-Miejska-Policji-w-Jaworznie (jaworzno_slaska_policja_gov_pl)

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłosiła przetarg na przygotowanie wstępnej dokumentacji projektowej obejmującej przegląd, ekspertyzę i analizę obliczeniową

masztów i obiektów masztowych Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji.

Ogłoszone postępowanie niewątpliwie ma związek z opisywanym niedawno naportalu tetraforum.pl, a ogłoszonym przez Policję dialogiem technicznym pn. “Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu ETSI TETRA”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów 42 masztów antenowych, systemów antenowych wraz z kablami przesyłowymi, wysięgnikami antenowymi, odciągami oraz instalacjami odgromowymi i uziomowymi – stanowiącymi elementy systemów łącznościradiokomunikacyjnej Policji – znajdujących się na terenie garnizonu śląskiego podległego KWP w Katowicach. Wykonana ma być również analiza możliwości montażu dodatkowego systemu antenowego w technologii TETRA na wskazanych masztach. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznych masztów, ale umożliwia dokonanie wizji lokalnej w każdej z 42 lokalizacji.

Przegląd masztu ma składać się z wykonania ekspertyzy (polegającej na dokładnych oględzinach całości konstrukcji) i ma na celu lokalizację uszkodzeń i usterek oraz określenie środków i przedsięwzięć niezbędnych do ich usunięcia. Przegląd obejmuje również sprawdzenie konstrukcji nośnych, lin odciągowych, izolatorów, powłok ochronnych, antykorozyjnych i uziemienia, a także sporządzenie inwentaryzacji masztu.

Wykonawca będzie musiał przeprowadzić również wariantową analizę możliwości zainstalowania dodatkowej liczby anten (max. 4) dedykowanych dla systemu TETRA – wraz z konstrukcjami „podantenowymi”:

• przy obecnym stanie konstrukcji i ilości instalacji antenowych;

• przy założeniu, że na maszcie antenowym pozostają dwie instalacje antenowe zlokalizowane w najwyższym punkcie masztu.

Policja wymaga również opracowania (sporządzonej w wersji papierowej i elektronicznej) dokumentacji projektowej, która ma być wykonana oddzielnie dla każdego masztu antenowego i musi zawierać m.in. rysunki z inwentaryzacji masztu, a także analizę obliczeniową możliwości montażu dodatkowego systemu antenowego w technologii TETRA dla danego masztu oraz rysunki techniczne przedstawiające wysokości zawieszenia dodatkowych anten.

Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy. Z wymaganiami szczegółowymi dla konstrukcji planowanych anten i dróg kablowych oraz dotyczącymi przeglądu i dokumentacji końcowej, a także z innymi wymaganiami – można się zapoznać w SIWZ opublikowanym na stronie internetowej.

Kryteria oceny ofert to w 60% cena, a w 40% termin realizacji zamówienia (do 4 grudnia – 40 pkt.; do 11 grudnia – 20 pkt.; do 15 grudnia – 0 pkt.).

Oferty można składać do 30 października br. do godziny 12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi pół godziny później. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, która ma być przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Kompletna dokumentacja techniczna ma być wykonana i przekazana Policji najpóźniej do 15 grudnia.

Źródło: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl & ; Fot.: jaworzno.slaska.policja.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń