KGP poszukuje specjalistów ds. łączności

oferta-pracy-policja-wydzial-radiokomunikacji

Komenda Główna Policji ogłosiła ostatnio kilka ofert pracy na stanowiska w korpusie służby cywilnej związane z radiokomunikacją. Poszukiwani są eksperci i specjaliści do Sekcji Eksploatacji Infrastruktury i Sekcji Usług Radiokomunikacyjnych Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki. Prawdopodobnie rekrutacja jest związana z planowaną budową przez Policję systemu TETRA dla 13 miast w Polsce. Niestety wygląda na to że projekt opóźni się ponieważ postępowanie miało zostać ogłoszone na przełomie maja i czerwca br.

Dla przykładu kandydat na stanowisko głównego specjalisty w Sekcji Organizacji Radiokomunikacji musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne o profilu informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym oraz powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie wdrażania systemów teleinformatycznych.

Dodatkowym wymaganiem jest 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych wykorzystywanych na rzecz podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego lub obronności. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje: przygotowywanie i wdrażanie projektów dotyczących rozwiązań radiokomunikacyjnych, koordynowanie prac związanych z gospodarowaniem częstotliwościami radiowymi oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie, koordynowanie prac zespołów projektowych pod względem technicznym w zakresie rozwiązań radiokomunikacyjnych, opracowywanie i opiniowanie koncepcji i studiów wykonywalności, przeprowadzanie testów sprzętu i systemów, odbiory przedmiotu zamówienia, udział w komisjach i zespołach przetargowych dotyczących projektów teleinformatycznych, uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie sytuacji kryzysowych oraz stanów nadzwyczajnych, a także operacji i działań policyjnych. Proponowana stawka na tym stanowisku to trzykrotność kwoty bazowej, która aktualnie wynosi 1874 zł.

Z kolei do zadań starszego specjalisty w sekcji radiokomunikacji będzie należało koordynowanie bieżącego funkcjonowania Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji (OCSŁR-P) oraz realizowanie procedur awaryjnych, koordynowanie współpracy ze służbami technicznymi, udział w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, a także w pracach zespołów powołanych do odbiorów przedmiotu zamówienia.

Starszy Specjalista w sekcji eksploatacji infrastruktury Wydziału Radiokomunikacji BŁiI musi posiadać uprawnienia budowlane w telekomunikacji, uprawnienia SEP do 1kA, uprawnienia do pracy na wysokości oraz znać język angielski na poziomie komunikatywnym. Do zadań tego specjalisty będzie należało uczestnictwo we wdrożeniach i implementacji infrastruktury, urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych, uczestnictwo w bieżących pomiarach parametrów i konfigurowaniu infrastruktury,współpracowanie z serwisami fabrycznymi i dostawcami usług oraz prowadzenie dokumentacji technicznej.

Niestety Policji nie udało się pozyskać kandydatów na te stanowiska – pomimo ponawiania ogłoszeń. Oferowane zarobki nie zachęcają do składania CV. Stąd problem KGP z pozyskaniem odpowiednich pracowników.

Źródło: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń