KGP chce wykonać planowanie radiowe dla policyjnego systemu TETRA

www_elblag_policja_gov_pl

Komenda Główna Policji ogłosiła zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wstępnego planowania radiowego systemu TETRA. Jest to kolejny krok przybliżający do wprowadzenia ogólnokrajowego systemu TETRA. W ostatnim czasie opisywaliśmy ogłoszony przez KWP w Katowicach przetarg dotyczący dokumentacji projektowej masztów dla Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji (OCSŁRP). Również inne inne Komedy ogłosiły podobne postępowania związane z systemami antenowymi.

Ogłoszone przez KGP postępowanie zakupowe jest z pewnością następstwem opisywanego na portalu tetraforum.pl dialogu technicznego pn. “Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu ETSI TETRA”. Możemy tam zapoznać się z informacjami o planowanym zasięgu systemu.

Przedmiotem ogłoszonego obecnie przez Policję zapytania jest opracowanie wstępnego planowania radiowego systemu TETRA dlawyszczególnionych obszarów(wymienione zostały już we wspomnianym powyżej artykule nt. dialogu technicznego). Rezultaty zamówienia mogą stanowić element dokumentacji przetargowej na budowę policyjnej sieci łączności (OSCŁRP). Opracowanie lub jego fragmenty mogą stanowić wkład do studium wykonalności – sporządzonego na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2017 r. – w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji. Opracowanie ma dodatkowo być pomocne w zakresie szacowania kosztów budowy systemu, a także może zostać wykorzystane do wstępnej weryfikacji docelowego planu radiowego oraz rzeczywistego pokrycia zasięgami radiowymi.

Zamawiający nie dopuszcza by w przeprowadzonym planowaniu były preferowane lokalizacje punktów radiowych stanowiących własność jednego określonego podmiotu, z wyłączeniem podmiotów Policji oraz pozostałych podległych lub nadzorowanych przez MSWiA (bądź innych uzgodnionych). Całość materiału ma zostać opracowana z uwzględnieniem pewnych wstępnych założeń oraz z uwzględnieniem neutralności technologicznej w obrębie standardu TETRA (tzn. niepreferowania rozwiązań określonego producenta rozwiązań TETRA), a także obowiązujących dokumentów – w tym przepisów prawa, standardów czy norm.

Wykonawca ma uwzględnić przy planowaniu radiowym m.in.:

– pasmo częstotliwości – 380 – 385 MHz i 390 – 395 MHz;

– max równoważna moc promieniowania stacji EBTS (EIRP) – 14 dBW;

– max moc radiotelefonu noszonego – 1,8 W;

– max moc radiotelefonu przewoźnego – 3 W;

– zysk anteny radiotelefonu przewoźnego – 0 dBi;

– wartość GoS (Grade of Service) – 2%;

– czas kolejkowania tk – 2 s.

Z pozostałymi szczegółami dotyczącymi zapytania – w tym wymaganiami w kwestii raportów – możemy zapoznać się w opublikowanym w internecie OPZ oraz innych dokumentach.

Oferty można składać do 9 listopada br. do godziny 12. Usługa ma być zrealizowana do 15 grudnia (etap I już do 30 listopada). Policja określiła dokładność /rozdzielczość dotyczącą map dla każdego z etapów. Kryterium oceny ofert to w 100% cena.

Źródło: platformazakupowa.pl & Policja ; Fot.: elblag.policja.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń