Usługi wsparcia w zakresie łączności i powiadamiania dla olsztyńskiego pogotowia

pogotowie_olsztyn_sisco_info

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z Olsztyna pod koniec listopada br. ogłosiła przetarg na świadczenie usług doradczych, wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie systemów łączności i systemów powiadamiania zespołów wyjazdowych stacjonujących na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyspozytorni medycznej, Dyspozytorni transportowej oraz ich rozwoju.

W skład zamówienia wchodzi również m.in. wsparcie przy usuwaniu awarii systemów lub urządzeń, usuwanie lub dodawanie kolejnych elementów, konfiguracja, rekonfiguracja, przenoszenie, przeinstalowywanie urządzeń (dotyczących łączności, systemów powiadamiania, rejestratorów rozmów, centrali i urządzeń telefonicznych), usługa serwisu pogwarancyjnego oraz przeglądów okresowych urządzeń, udział w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem inwentaryzacji urządzeń, a także wydanie opinii na temat wyeksploatowanego sprzętu łączności.

Wsparcie przy usuwaniu awarii systemów lub urządzeń (w tym usuwanie, dodawanie kolejnych elementów, konfiguracja, rekonfiguracja,…) ma być świadczone przez 7 dni w tygodniu.

Składając ofertę należało wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 latach minimum jednej:

– usługi doradztwa w zakresie rozwoju systemów łączności lub usługi polegającej na opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia publicznego z zakresu systemów łączności radiowej;

– usługi instalacji i konfiguracji centrali telefonicznej firmy Platan lub dostawy wraz z instalacją i konfiguracją centrali telefonicznej tejże firmy;

– usługi serwisowania jednego rejestratora rozmów firmy TRX;

– usługi instalacji i konfiguracji minimum 5 terminali statusów lub co najmniej jednej dostawy minimum 5 terminali statusów wraz z ich instalacją i konfiguracją;

– usługi serwisowania systemu powiadamiania pagerowego składającego się z minimum 3 stacji retransmisyjnych obsługujących minimum 10 urządzeń pagerowych lub co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją i konfiguracją systemu powiadamiania pagerowego składającego się z minimum 3 stacji retransmisyjnych obsługujących minimum 10 urządzeń pagerowych.

Przystępujący do przetargu miał udokumentować również, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane było również wniesienie wadium w wysokości 4 tys. zł. Kryteria oceny ofert to w 60% cena, w 20% czas potrzebny do usunięcia awarii krytycznej lub podjęcia czynności serwisowych (20 pkt – do 1,5 h; 10 pkt – do 2h; 0 pkt – do 2,5 h) oraz w 20% termin płatności (20 pkt – 30 dni; 0 pkt – 14 dni).

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 180 tys zł brutto. Jedyną ofertę, a więc i uznaną za najkorzystniejszą, złożyła olsztyńska firma Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna „Profkom” Truszkowski Krzysztof (177 120 zł brutto; czas potrzebny do usunięcia awarii krytycznej lub podjęcia czynności serwisowych: do 1,5 h; termin płatności: 14 dni). Świadczenie usług wsparcia ma trwać przez okres 12 miesięcy – od 18 grudnia br. do 17 grudnia 2017 r.

Źródło: pogotowie.olsztyn.sisco.info ; Fot.: pogotowie.olsztyn.sisco.info

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń