Trzy firmy złożyły odwołania do przetargu Policji na system TETRA 13 miast

Policjant Edacs radiotelefon zabezpieczenie pochód

Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły trzy odwołania firmy zainteresowanych udziałem w przetargu na budowę systemu TETRA dla Policji w 13 miastach. Są to Maxto, IP Connect oraz Integrated Solutions. Rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej odbyła się 25 września br. Na opublikowanie wyroku przyjdzie jeszcze poczekać ale już dziś wiadomo że spora część zarzutów została uwzględniona. Prawie pewne jest przełożenie terminu składania oferty na połowę listopada.

Przedstawiciele Maxto twierdzą, że Zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin składania ofert w stosunku do poziomu złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie oferty, która może zostać złożona jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnych oraz sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Maxto zarzuca też zaniechanie sporządzenia opisu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Punktem spornym jest wyznaczenie nierealnych do dotrzymania terminów oraz obciążenie wykonawcy nadmiernymi obowiązkami i ryzykiem. Prawnicy Maxto zwracają też uwagę na zapisy w umowie, które nie precyzują okoliczności w których opóźnienie wykonania umowy nie leży po stronie wykonawcy.

IP Connect zawraca uwagę na horrendalnej wysokości kary umowne, które sięgają nawet 25% wartości umowy. Istotny jest też fakt, że zamawiający nie uzależnia terminu wykonania pracy w żaden sposób od momentu podpisania umowy. Jest to o tyle istotne, iż opóźnienie podpisania umowy może wyniknąć z powodu procedury odwoławczej zainicjowanej przez innych wykonawców, którzy nie otrzymają zamówienia.

Integrated Solutions oprócz wspomnianego niejasnego terminu wykonania wskazuje na zapisy preferujące jednego producenta poprzez wymaganie zastosowania specyficznych funkcjonalności. Zamawiający wymaga aby specjaliści zaangażowani w projekt posługiwali się językiem polskim, co z uwagi na charakter projektu ogranicza krąg potencjalnych wykonawców. Firma twierdzi, że znajomość języka polskiego nie jest konieczny warunkiem do prawidłowej realizacji projektu. IS wskazuje też na bardzo krótkie okresy na przygotowanie Projektu Technicznego (90 dni). Firma zwaraca uwagę na szczególnie trudne i pracochłonne prace jak integracja nowego systemu z istniejącymi już systemami łączności i SDWP. Prawdziwa czasochłonność tych wymagań będzie poznana dopiero na etapie realizacji projektu.

Część zapisów już została uwzględniona i specjaliści z KGP zmienili zapisy SIWZ w tym przetargu.

Źródło: KIO, własne, policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń