Siltec z umową na łączność satelitarną dla wojska

Satcom-telco-hub-army

Firma Siltec wygrała przetarg na wybudowanie Stacji Bazowej Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej. Przetarg został ogłoszony 10 marca 2015 roku. Będzie to naziemny hub, który ma zarządzać terminalami oraz siecią łączy satelitarnych naszej armii. Umowa została podpisana 28 czerwca br.

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zawarciu umowy -wartej ponad 24,9 mln zł –z firmą Siltec Sp. z o. o. Właśnie tyle ma kosztować rozbudowa łączności satelitarnej wojska – SB WSŁS. W ciągu 24 miesięcy ma powstać specjalna naziemna stacja “uzbrojona” w anteny dużej średnicy.

Ma być ona centralnym elementem odpowiedzialnym za zarządzanie terminalami oraz siecią łączy satelitarnych – poinformował MON. Terminal pozwoli na pracę zsate­li­tami tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nymi zgod­nymi ze spe­cy­fi­ka­cją ope­ra­to­rów sys­te­mów Intelsat, Eutelsat oraz Skynet.

Oferta firmy Siltec Sp. zo.o. została przy­jęta 14 czerwca – uzy­skała 90% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia.

Siltec Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od 1982 roku. Firma zatrudnia około 120 osób ulokowanych w czterech podstawowych działach: Dziale Rozwiązań Specjalnych, Dziale Rozwiązań IT, Dziale Rozwiązań Energetycznych i Dziale Rozwiązań Radiokomunikacyjnych. Siedziba Siltec znajduje się w Pruszkowie.

Foto: US Army, Źródło: MON

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń