Ruszył projekt TETRA w Policji

policjant-kieruje-ruchem-radiotelefon-tetra

Komenda Główna Policji ogłosiła w TED długo wyczekiwany przez całą branżę radiową w Polsce i na świecie przetarg na modernizację policyjnych systemów radiowych do standardu TETRA. Projekt nosi nazwę: “Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA (162/BŁiI/18/TG/PMP).” Na razie nie znamy szczegółów, bo SIWZ zostanie opublikowany później. Ze wstępnych danych wiemy że kontrakt przewiduje realizację zamówienia w ciągu 6 lat.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Wśród wymogów postępowania są:

  • LTE (brama z terminalami, zgodnie z wymaganiem) – wdrożenie w ramach Etapu 2;
  • Interfejs API Tetra;
  • Czas przechowywania zarejestrowanej korespondencji co najmniej 300 000 godzin;
  • Czas Naprawy Awarii Głównych – 6 godzin;
  • Czas Naprawy Awarii Zwykłych – 48 godzin;
  • Przechowywanie danych o aktywności użytkowników i grup radiowych –– co najmniej 730 dni;
  • Możliwość odsłuchu co najmniej 24 godzin ostatniej korespondencji, prowadzonej na własnym stanowisku konsoli dyspozytorskiej;
  • Pomoc inżynierska w miejscowości lokalizacji podstawowej SwMI;
  • Wcześniejszy odbiór Etapu II w stosunku do terminu podstawowego tj. 21.11.2020 roku.

Swoje oferty można będzie składać do11 października 2018 roku. Przystępując do przetargu – Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto podanej w ofercie (zamówienia podstawowego). Po więcej szczegółów przyjdzie nam poczekać do pełnego ogłoszenia SIWZ na stronie http://przetargi.policja.pl/.

Źródło: TetraForum.pl, Ted

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń