RadioEXPO 2019: Relacja z przebiegu konferencji

Hytera Stoisko RadioEXPO 2019

Konferencja Radiokomunikacji Profesjonalnej RadioEXPO 2019 od lat gromadzi coraz szersze grono ekspertów – w tym roku było ich ponad 450 – nie tylko z dziedziny systemów radiowych TETRA, DMR, dPMR, LTE, lecz także z branż szeroko wykorzystujących łączność radiową, czy to do prowadzenia nadzoru wideo, zapewniania bezpieczeństwa i ochrony, czy też do organizacji pracy zwłaszcza w warunkach szczególnie niebezpiecznych jak energetyka zawodowa i górnictwo.

Jako pierwsi zaprezentowali się radioamatorzy – krótkofalowcy Adrian Matusik i Bolesław Scholl, przedstawiając zorganizowaną na zasadzie wolontariatu sieć łączności kryzysowej SP EmCom. Paradoksalnie służba radiokomunikacyjna amatorska wzbudziła wśród profesjonalistów niemałe zaciekawienie.

 Adrian Matusik i Bolesław Scholl - sieć łączności kryzysowej SP EmCom

Radioamatorzy na RadioEXPO 2019

Zainteresowanie audytorium, szczególnie związanego z zapewnianiem bezpieczeństwa i ochrony, wzrosło jeszcze bardziej w trakcie prezentacji Złotego Sponsora konferencjiGrupy Hytera, w trakcie której Dyrektor Sprzedaży na Europę Środkową i Wschodnią Marcin Białczak oraz Michał Lewandowicz zaprezentowali portfolio nowych produktów tej marki.

Hytera Stoisko RadioEXPO 2019

Po przerwie swoje rozwiązanie dla sieci TETRA – Dimetra X Core przedstawiła Motorola Solutions, reprezentowana przez p. Macieja Kaleńczuka – inżyniera wsparcia systemów TETRA. Prezentacje produktowe pierwszego dnia konferencji zakończył Sponsor Srebrny – firma Aksel, przedstawiając nowości w dziedzinie radiowego systemu dyspozytorskiego ConSEL.

Tomasz Piktel Motorola Sotluions RadioEXPO 2019

Jak co roku nie zabrakło prelekcji i wykładów praktyków, przedstawiających konkretne wdrożenia systemów radiokomunikacyjnych. Cieszą się one zawsze niesłabnącym zainteresowaniem ze względu na możliwość czerpania inspiracji oraz konfrontacji ofert dostawców z oczekiwaniami klientów. Pierwszą z tego cyklu była prezentacja systemu łączności i powiadamiania ratunkowego na terenie miasta Kalisz, przedstawiona przez Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Kalisz Dominika Kałużnego. Zastosowane rozwiązania organizacyjne okazały się niezwykle interesujące, czego przejawem były liczne pytania do prelegenta, kontynuowane nawet w trakcie obiadu.

RadioEXPO 2019 - uczestnicy widownia

Po obiedzie ruszyły zorganizowane przez ATDI warsztaty praktyczne „Planowanie Radiowe sieci 5G: Jakie wybierać modele propagacyjne i jaki rodzaj map?”. Równolegle trwały niezwykle interesujące prezentacje, specjalnie oczekiwane przez duże grupy uczestników. Kierownik Działu Usług Telekomunikacyjnych firmy Enspirion, Piotr Sarna przedstawił usługę łączności krytycznej zrealizowanej w oparciu o sieć TETRA Grupy Energa.

Następnie Marcin Kuczma, specjalista z Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, przedstawił informacje na temat wdrożonego w obszarze aglomeracji warszawskiej systemu DMR Simulcast.

RadioEXPO 2019 - uczestnicy widownia

Zupełnie inne podejście do zagadnienia organizacji i wymagań stawianych systemom komunikacji radiowej zaprezentowali mjr Sebastian Bartosz, specjalista z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, oraz mjr Tomasz Tkaczyk, Starszy Specjalista Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Omówili wyzwania w tym zakresie, jakie związane były z modernizacją łączności radiowej w Służbie Więziennej, a różnią się one w sposób zasadniczy od tych, jakie znamy z typowych rozwiązań radiokomunikacyjnych.

Jak zorganizować łączność na obszarze kraju funkcjonującym przez pewien czas na zasadach eksterytorialności, gdzie wstęp równoznaczny jest z przekroczeniem granicy państwa, bez równoczesnej degradacji dotychczas działającej łączności? Na ten temat można się było wiele dowiedzieć z prezentacji „Organizacja łączności PSP w czasie trwania Szczytu Klimatycznego (COP24)”, przygotowanej i przedstawionej przez Mariusza Szojdę, Naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności orazTadeusza Kiesa, Starszego Specjalisty Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Radmor Stoisko Grupy WB RadioEXPO 2019

Z jeszcze inną specyfiką pracy systemu radiokomunikacyjnego uczestnicy konferencji mogli zapoznać się podczas prezentacji pp. Tomasza Krasuckiego (PGNiG Termika S.A.) i Marka Cichowskiego, RADMOR S.A. (Grupa WB) dotyczącej systemu TETRA w PGNiG Termika S.A. Była to ostatnia prezentacja pierwszego dnia konferencji, po której uczestnicy udali się na stoiska wystawców. Tam do późnych godzin wieczornych trwały rozmowy kuluarowe w przyjacielskiej atmosferze.

RadioEXPO 2019 - uczestnicy widownia

Kolejny dzień rozpoczął się od przedstawienia przez firmę SIM systemu konsol dyspozytorskich STC dla systemów Hytera DMR i TETRA. Po tej pierwszej firmowej prezentacji – kolejne przedstawiały praktykę wdrożeniową systemów radiowych w różnych środowiskach. Pierwsza tego rodzaju prezentacja dotyczyła systemów wdrożonych w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Kolejna prezentacja „Wykorzystanie platformy Smart PTT do łączności podziemnej w Kopalniach Węgla Kamiennego” wykazała pewne podobieństwa specyfiki środowiska wdrożeniowego do tego, na jakie wskazywali wcześniej przedstawiciele Służby Więziennej, oczywiście znaczące różnice także bez wątpienia występują. Obydwie prezentacje spotkały się z żywym zainteresowaniem audytorium.

RadioEXPO 2019 - uczestnicy widownia

Bardzo interesująca okazała się „Praktyka utrzymania systemu dyspozytorskiego” u operatora sieci dystrybucyjnej Energa Operator S.A., przedstawiona przez Z-cę Dyrektora Departamentu TelekomunikacjiKrystiana Górskiego.

Po przerwie nastąpiła wyczekiwana przez wielu prelekcja Koordynatora, Specjalisty ds. radiokomunikacji w Biurze Operatora Sieci Radiowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Mirosława Derengowskiego, zatytułowana „System łączności radiowej sektora elektroenergetyki – stan obecny – nowe możliwości”. Dotyczyła ona budzącej pewne kontrowersje decyzji w sprawie dokonania wyboru rozwiązania dla energetyki pomiędzy systemami TETRA a LTE.

Mariusz Kaniecki prowadzący RadioEXPO 2019

Konferencję kończyły dwie prezentacje firmowe: dotycząca planowania od podstaw radiowego systemu TETRA, poprowadzona przez p. Rafała Michniewicza, Inżyniera-Specjalisty, ATDI Polska, oraz „Transmisji video w czasie rzeczywistym poprzez sieć 2G/3G/4G w systemie SECURO STREAM na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego” – przedstawiona przez Dyrektora Generalnego firmy Securo, p. Andrzeja Załuskiego.

Mariusz Kaniecki prowadzący RadioEXPO 2019

Warto dodać, iż zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia było emocjonujące losowanie nagród i upominków ufundowanych przez sponsorów. Osoby uczestniczące w tym losowaniu miały okazję przekonać się, że warto było uczestniczyć w konferencji do końca, gdyż nigdy nie wiadomo co jeszcze nas może zainspirować.

Mariusz Waruszewski prowadzący RadioEXPO 2019

Organizatorzy i prowadzący konferencję RadioEXPO 2019, Mariusz Waruszewski oraz Mariusz Kaniecki (debiutujący z doskonałym skutkiem w roli prowadzącego) dziękują wszystkim za aktywne uczestnictwo i poświęcony czas, oraz zapraszają na kolejną edycję w roku 2020.

Źródło i fot: własne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń