Przegląd i serwis systemu trankingowego w Elektrowni Turów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zajmuje się m.in. wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Spółka ogłosiła przetarg na sprawdzenie okresowe, konserwacje i naprawy systemu trankingu radiowego w Elektrowni Turów.

Tranking radiowy marki NEXEDGE firmy Kenwood jest systemem zorganizowanej łączności radiowej pracującym z wykorzystaniem modulacji analogowych i cyfrowych. Radiotelefony komunikują się za pośrednictwem stacji bazowych, które odpowiadają za zorganizowany sposób łączności poszczególnych grup użytkowników. W systemie zainstalowanym w 2012 roku w Elektrowni Turów zamontowane są 2 stacje bazowe. Zasięg tych stacji bazowych obejmuje obszar Elektrowni wraz terenem odpopielania zewnętrznego oraz zaporę na rzece Witka. W systemie działa około 100 radiotelefonów przenośnych i przewoźnych. Tranking wykorzystywany jest przez służby operujące na rozległym terenie takie jak: ratownictwo, ochrona czy kolej.

Podstawowym wyposażeniem stacji bazowych są nadajniki Kenwood NXR 800E połączone przez urządzenia dopasowujące (dzielniki sygnału, kombajnery antenowe, odgromniki i filtry dupleksowe PROCOM) z układem anten marki KATHREIN. System trankingowy Elektrowni Turów pracuje w koncesjonowanym paśmie częstotliwości 420 MHz z wykorzystaniem 7 kanałów radiowych (12,5kHz). Stacje bazowe połączone są ze sobą za pośrednictwem sieci IP. Do sieci podłączone są również terminale do konfiguracji i monitoringu systemu. Każda ze stacji bazowych posiada swoje zasilanie gwarantowane (UPSy zabudowanych w szafach ze sprzętem).

Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny 2 stacji bazowych systemu trankingu radiowego NEXEDGE w Elektrowni Turów a w szczególności:
– Pomiary poprawności parametrów częstotliwościowych nadajników / odbiorników;
– Korekta ustawień;
– Przegląd złącz kabli antenowych i urządzeń dopasowujących;
– Przegląd stanu anten;
– Czyszczenie elektroniki;
– Wymiana szafy głównej stacji bazowej na szafę szczelną z wymuszonym obiegiem wentylacji;
– Sprawdzenie i aktualizacja oprogramowania do zarządzania systemem;
– Wydanie w formie pisemnej zaleceń pokontrolnych; przygotowanie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prac.
Zamawiający ma zapewnić dostęp do central stacji bazowych w niezbędnym do tego zakresie oraz koordynować prace. Wykonawca dostarcza wszystkie urządzenia i materiały potrzebne do wykonania robót.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch zadań w zakresie instalacji urządzeń systemu trankingu radiowego NEXEDGE firmy KENWOOD. Wykonawca ma także posiadać wśród swoich pracowników lub dysponować osobami z ważnym świadectwem kwalifikacyjnym (typu E) dla zakresu prac i rodzaju urządzeń oraz instalacji energetycznych, przy których będą prowadzone roboty. Minimalna udzielona gwarancja to12 miesięcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn. Kryterium oceny ofert to w 100% cena. Oferty można składać do 23 stycznia br., do godziny 14. Zamówienie ma być zrealizowane do 31 maja.

Źródło: swpp.gkpge.pl & pgegiek.pl ; Fot: elturow.pgegiek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń