Przegląd systemów łączności oraz aktualizacja radiotelefonów dla Pomorskiego UW

Hytera Motorola Sepura przewoźne

Pomorski Urząd Wojewódzki przeprowadził – w ramach badania rynku – postępowanie dotyczące „Przeglądu urządzeń i aktualizacji oprogramowania radiotelefonów w 144 lokalizacjach”. Prace wykonywane będą w Urzędach Miast, Gmin oraz Starostwach Powiatowych.

W wymienionych przez PUW lokalizacjach należy dokonać przeglądu urządzeń radiowych wraz z osprzętem i instalacjami antenowymi. Wykonawca ma też dokonać zmian w oprogramowaniu radiotelefonów – celem przystosowania ich do pracy na nowych częstotliwościach przydzielonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Radiotelefony należy zaprogramować w trybie cyfrowym DMR i analogowym. Zamawiający korzysta z radiotelefonów bazowych VHF w tym: Sepura SBM8010, Hytera MD785, Motorola DM2600, Motorola DM4601. Ilość radiotelefonów objętych zakresem prac wynosi 153 sztuki. W ramach prac Wykonawca zaprogramuje radiotelefony zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym – w tym: przypisze przydzielone cyfrowe identyfikatory ID, uruchomi tryb bezpośredniego wybierania żądanego korespondenta z automatyczną opcją potwierdzenia zgłoszenia, zaprogramuje wskazane kanały pracy oraz przedzielone im częstotliwości. Niezbędne dane, w tym: cyfrowe ID radiotelefonów DMR oraz częstotliwości i kanały pracy dla poszczególnych lokalizacji zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Przed przystąpieniem do prac – wymagana jest akceptacja przez PUW sposobu zaprogramowania i funkcjonowania łączności na zestawie testowym złożonym wymienionych powyżej 4 modeli radiotelefonów. Funkcja bezpośredniego wybierania korespondenta powinna być skonfigurowana również na konsoli radiowej zainstalowanej w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i konsoli radiowej rezerwowej zainstalowanej w Sopocie.

Po dokonaniu zmian Wykonawca przeprowadzi próby łączności na kanale wojewódzkim i kanałach powiatowych zgodnie z obowiązującą hierarchią pomiędzy PUW, SP, UM/UG. W przypadku braku łączności pomiędzy sprawdzanymi jednostkami należy określić przyczynę sytuacji i przedstawić rozwiązanie dla przywrócenia łączności.

Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie szkolenia z obsługi radiotelefonu oraz przekazanie PUW dokumentacji powykonawczej (w tym protokół, kartę punktu radiowego, pliki konfiguracyjne radiotelefonów, pomiary SWR oraz dokumentację fotograficzną).

Termin składania ofert upłynął 8 marca br. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty PUW kierował się kryterium najkorzystniejszej ceny. Termin wykonania zamówienia wynosi 17 tygodni od podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wszystkim uczestnikom postępowania zakupowego.

Źródło: gdansk.uw.gov.pl  ; Fot.: własne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń