Powiat Gdański modernizuje systemy dyspozytorskie na Żuławach

zuławy_Gdanskie_okolice_Krzywego_Koła

Powiat Gdański ogłosił przetarg na dostawę i montaż systemów dyspozytorskich oraz aktualizację istniejących. Postępowanie obejmuje również dostawę radiotelefonów DMR. Projekt ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów dyspozytorskich, aktualizacja systemów dyspozytorskich oraz dostawa radiotelefonów w ramach realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego.

Zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet projektu wynosi ponad 3 mln złotych z czego 90% jest finansowane z funduszu Unii Europejskiej. Jest to partnerski projekt siedmiu żuławskich gmin oraz powiatu gdańskiego, a jego głównym celem jest wzmocnienie odporności Żuław na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie.

Zamawiający posiada obecnie system dyspozytorski DGT-MCS, model DGT 5810-10 z ekranem dotykowym. Wszystkie urządzenia nowo dostarczane oraz funkcjonujące obecnie w gminach muszą tworzyć zintegrowany system. Zamawiający wymaga, aby nowy system dyspozytorski był kompatybilny z systemami funkcjonującymi obecnie. Projekt zakłada dostawę 3 radiotelefonów DMR bazowych oraz 20 ręcznych.

Spodziewana data zakończenia wdrożenia to 28 maja br. O wyborze ofert w 60% zdecyduje cena, a w 40% zakres udzielonej rękojmi za wady. Termin składania wniosków przypada na 18 kwietnia 2019 r.

Źródło: https://biuletyn.net/ Fot: Wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń