Polska Agencja Żeglugi Powietrznej chce naprawić i wykonać instalacje antenowe

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Siedziba

Do zadań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) należy m.in. kontrola ruchu lotniczego oraz planowanie przepływu ruchu lotniczego nad Polską. Agencja ogłosiła dwa postępowania związane z naprawą i wykonaniem instalacji antenowych.

Przedmiotem jednego zamówienia jest naprawa systemów antenowych na obiektach w Kotuniu i Poznaniu. Naprawiane mają być tory antenowe składające się z:

– OR Kotuń: antena dookólna typ KATHREIN 717.265 oraz linia przesyłowa – kabel feederowy LCF12-50 uziemiony, podłączony do anteny złączem typu N natomiast od strony kontenera zakończony zabezpieczeniem EMP (EMP jest to impuls elektromagnetyczny, czyli promieniowanie elektromagnetyczne o szerokim widmie stosunkowo niskich częstotliwości, krótkim czasie trwania i bardzo dużym natężeniu. Powstaje podczas silnych eksplozji np. bomby atomowej). Antena zainstalowana jest na wieży antenowej należącej do firmy EMITEL na wysokości 52 m n.p.t.

– OR Poznań: antena dookólna typ RLB II A oraz linia przesyłowa takiego samego rodzaju jak w OR Kotuń. Antena zainstalowana jest na wieży antenowej na wysokości 24 m n.p.t.

Zakres prac obejmuje: wymianę linii przesyłowej LCF12-50, montaż złączy N, wykonanie uziemienia toru antenowego, montaż zabezpieczenia EMP oraz opcjonalnie wymianę anteny (jeśli zmierzony SWR nie będzie miał prawidłowych wartości). W Kotuniu należy również zamontować przepust kablowy w ścianie kontenera.

Termin realizacji tego zamówienia to III kw. 2016R. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 09.09.2016 r. do godz. 12.00. Kryteria oceny ofert to w 100% cena.

Przedmiotem drugiego zamówienia jest wykonanie konstrukcji antenowych wraz z montażem anten oraz okablowania antenowego dla OR nadawczego w ORL Zabierzów i OR odbiorczego w lokalizacji NDB Dalsza (Kraków).

Wykonawca ma m.in. wykonać konstrukcje nośną dla trzech radiowych anten nadawczych, zdemontować zawieszoną (w pięciu punktach pod kopułą anteny radarowej) windę techniczną oraz – z wykorzystaniem punktów mocujących windę – zawiesić konstrukcję nośną wraz z antenami. Wykonana ma być również montaż anteny i okablowania dla radiowego ośrodka odbiorczego naobiekcie PAŻP NDB „Dalsza”.

Realizujący zamówienie ma również uzyskać akceptację firmy INTELCAN Technosystems Inc. na sposób wykonywania prac.

Termin realizacji to wrzesień 2016. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty to w 30% cena, 40% sposób i zakres prac, a w 30% gwarancja. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 15.09.2016 r.

Źródło: pansa.pl/ & wikipedia.org . Fot.: pansa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń