Policja podpisała umowy na szyfrowną łączność DMR dla CBŚP

Centralne-Biuro-Sledcze-Policji-CBSP

Policja udzieliła zamówienia na system szyfrowanej łączności radiowej DMR, w ramach projektu zatytułowanego “Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez Centralne Biuro Śledcze Policji – CBŚP”. Realizacją wartego prawie 3,5 mln złotych netto zajęły się trzy firmy. Zestawienie ofert prezentowaliśmy w tym artykule.

Zamówienie zostało podzielone na cztery zadania, w ramach których formacja dążyła do zakupu radiotelefonów oraz aktywnych ochronników słuchu, radiotelefonów DMR w zestawach kamuflowanych, radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawach rozłącznych, walizkowych typu “Safe Case”, zestawów kamuflowanych do radiotelefonów DMR Hytera X1P oraz przemiennika przewoźnego DMR w ukompletowaniu walizkowym.

Choć informacje o wybraniu najkorzystniejszych ofert w tym postępowaniu opublikowane zostały, zależnie od zadania, jeszcze w lipcu bądź sierpniu, to umowy ze wszystkimi wykonawcami podpisano 24 września br. A dopiero 29 listopada br. ogłoszeniu o ich zawarciu pojawiło się na platformie zakupowej policji.

Przetarg obejmował pozyskanie 340 sztuk radiotelefonów doręcznych DMR, w tym 132 zestawów aktywnych ochronników słuchu oraz przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu dla funkcjonariuszy. W przypadku wykorzystania prawa opcji, ta liczba może zwiększyć się o maksymalnie 160 dodatkowych radiotelefonów oraz 60 zestawów aktywnej ochrony słuchu. W tym przypadku umowa trafiła doPerfect Paweł Mieszkowski, Barbara Tarnawska sp. j. z Warszawy, za1 506 900 złotych netto.

W drugimzadaniu, przetarg zakładał zakup 120 sztuk doręcznych radiotelefonów DMR w zestawach kamuflowanych. I w tym przypadku Policja zastrzegła sobie możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 70 sztuk takich urządzeń do łączności szyfrowanej. Umowę podpisano zRTcom, a warta jest ona938 980 złotych netto.

W ramach zadania trzeciego planowanebyło pozyskanie radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawie rozłącznym wliczbie 200 sztuk, ale także jednego radiotelefonu DMR w zestawie walizkowym typu “Safe Case” oraz jednego przemiennika przewoźnego DMR w ukompletowaniu walizkowym. Jeśli chodzi o prawo opcji, to ma istnieć możliwość dokupienia nawet 120 sztuk radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawach rozłącznych, jak i po jednym radiotelefonie przewoźnym DMR w zestawie walizkowym typu “Safe Case” i przemiennika przewoźnego DMR również w ukompletowaniu walizkowym. Trzecią cześć realizujeTeltronik Sp. z o.o. za904 730 zł netto.

Dopełnieniem całego przetargu jest zakup 55 sztuk zestawów kamuflowanych do radiotelefonów DMR Hytera X1P w ramach zamówienia podstawowego, który został zawarty w zadaniu czwartym. Może być on zwiększony o nawet do 30 sztuk kolejnych zestawów kamuflowanych. Tu ponownie umowa trafiła doRTcom s.c., za190 825 zł netto.

W maju br pojawiły się informacje o podsłuchiwaniupolicyjnej korespondencji. Wyciekły wtedyrozmowy m.in. z dnia wyborów do europarlamentu. Jak się okazało, komunikacja policyjna jest bowiem (w części) nieszyfrowana i pozbawiona ochrony kryptograficznej.

KGP (109/BŁiI/19/DG/FBW), infosecurity24.pl Zdjęcie: policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń