NEXRAD Telecom zawiadamia o nieprawidłowościach w przetargu Straży Miejskiej

straz-miejska-funkcjonariusz-kontrola

Do naszej redakcji dotarło pismo firmy NEXRAD Telecom w którym zawiadamia o naruszeniu przez Straż Miejską w Warszawie ustawy Prawo zamówień publicznych w przetargu na Budowę Systemu Łączności Radiokomunikacyjnej o którym informowaliśmy w artykule Straż Miejska w Warszawie migruje na Kenwood NEXEDGE.

Pada zarzut o opisanie dostawy wraz z montażem urządzeń jako roboty budowlane. Z analizy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że jedynym elementem który kwalifikuje się jako roboty budowlane jest mocowanie elementów instalacji antenowej. Cała pozostała treść opisu dotyczy wyłącznie urządzeń i ich rozmieszczenia. Specjaliści z firmy NEXRAD doszli też do wniosku, że szacunkowa wartość zamówienia przekracza 200 000 Euro.

Taka kwalifikacja doprowadziło do pozbawienia wykonawców pełni środków odwoławczych (brak możliwości odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej). Zamówienie nie zostało też przekazane do ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ograniczając dostęp do szerokiego rynku europejskich przedsiębiorców.

Kolejny zarzut to to wskazanie nazwy handlowej KENWOOD oraz próba wylegitymowania swoich działań uzyskanym wcześniej pozwoleniem radiowym. Formuła postępowania prowadzi jednoznacznie do supremacji autoryzowanego przedstawiciela KENWOOD na Polskę, firmy Elektrit Sp. z o.o. z Łap lub swojego dystrybutora.

Spółka NEXRAD wnosi o unieważnienie postępowania i zmianę opisu przedmiotu zamówienia oraz przekazanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czytaj pełną treść zawiadomienia: Zawiadomienie-Nexrad-Telecom-15-07-13.pdf

Źródło: nexrad.pl Fot. SM Warszawa

O firmie NEXRAD Telecom.

Nexrad-Telecom-logo.jpg

NEXRAD Telecom od 2001 roku jest integratorem systemów radiokomunikacyjnych. Na swym koncie ma wiele wdrożeń systemów TETRA, DMR, Astro P25 dla służb bezpieczeństwa publicznego oraz klientów komercyjnych. Jest partnerem technologicznym światowych firm pracujących w branży radiokomunikacyjnej m.in.: Motorola Solutions, Selex Elsag, 3eTI, Thales Communications.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń