Grupa WB nagrodzona na ENERGETAB 2019 za rodzinę routerów inQL

energetab-2019-Grupa-WB-stoisko

GRUPA WB jeden zliderów nowoczesnych systemów wzakresie łączności itransmisji danych, została nagrodzona prestiżowym Wyróżnieniem 32. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich zarodzinę routerów inQL.

Nagrodzone rozwiązanie zapewnia transmisję danych owysokim bezpieczeństwie transmisji danych iSLA.

Wskład systemu inQL wchodzą:

  • routery inQL przeznaczone dowspółpracy zsieciami komórkowymi orazzsiecią LTE 450,
  • system zarządzania imonitoringu orazrozwiązania dedykowane bezpieczeństwu przesyłania danych iinfrastruktury IT
  • zasilacze buforowe inQL-UPS 24 V DC,

Rozwiązania inQL doskonale sprawdzają się wzastosowaniach przemysłowych, takich jak:

  • systemy odczytowe sieci energetycznych (AMI, sieci inteligentnych czujników, IoT, odczyty zdalne gazu, wody, kontrola parametrów środowiskowych itp.)
  • systemy sterujące (SCADA, Smart Grid, IoT, inteligentne budynki, systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu inadzoru, itp.)
  • systemy monitoringu iprzesyłu danych (inteligentny transport, fotoradary, CCTV, monitoring środowiska, monitoring lasów itp.)
  • wszędzie tam, gdzie istniejąca struktura przesyłowa jest niewystarczająca, zaś budowa nowej infrastruktury jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Routery inQL są obecnie stosowane wsieciach dystrybucji energii elektrycznej dla systemach klasy AMI iSCADA.

energetab-2019-nagroda-wb-group

Drugim rozwiązaniem opracowanym przez inżynierów Grupy WB dla sektora energetycznego iodbiorców energii elektrycznej jest inteligentny analizator prądu Power Box, którysłuży domonitoringu parametrów sieci elektrycznych. Posiada możliwość mierzenia różnych parametrów prądu wtym mocy czynnej i biernej dzięki czemu znajduje zastosowanie zarówno dla odbiorców jak iprosumentów np.OZE. Użytkownicy otrzymują dostęp doaplikacji oprzyjaznym iprostym interfejsie dzięki, którejmogą na bieżąco monitorować zarówno zużycie iistotne parametry prądu orazmają dostęp dodanych archiwalnych istatystycznych.

Kolejnym systemem prezentowanym natargach ENERGETAB ioferowanym koncernom energetycznym jest system łączności głosowej, transmisji danych orazzarządzania kryzysowego PIK.

energetab-2019-WB-group-router-inql-lte-450

Dziś sektor energetyki stosuje różne standardy łączności oparte także naprzestarzałych technologiach jak łączność analogowa czy też nieco nowsza TETRA, DMR aledająca tylko możliwość komunikacji głosowej bez możliwości uzyskania szerokopasmowej transmisji danych.

Platforma Integracji Komunikacji PIK zsukcesem wdrożona iużytkowana wsłużbach państwowych, towpełni bezpieczny system komunikacji integrujący wjedną kompleksową sieć łączności dotychczasowe, niekompatybilne zesobą sieci łączności oparte narozwiązaniach TETRA, DMR czy technologiach analogowych. PIK jest technologią skalowalną, co wpraktyce oznacza, żesektor energetyczny otrzyma jeden innowacyjny system, dzielący go nawirtualne podsieci, takie jak PSE, Energa, PGE, Tauron iEnea. Rozwiązanie proponowane przez Grupę WB wobszarze łączności dla operatorów energetycznych jest już wpełni dostosowane dopracy wplanowanej sieci LTE 450.

energetab-2019-wb-group-platforma-integracji-komunikacji

PIK jest systemem oferującym niezawodną łączność głosową itransmisję danych. Bezpieczna łączność pomiędzy pracownikami imożliwość błyskawicznego przekazywania informacji wterenie todla pracowników służb energetycznych kluczowy czynnik pozwalający szybko iskutecznie usuwać awarie zwłaszcza wsytuacjach kryzysowych orazelement podnoszący bezpieczeństwo pracy personelu.

Dodatkowo system może być wpełni zintegrowany zbezzałogowymi systemami obserwacyjnymi wpostaci dronów. BSP FlyEye, również prezentowany nastoisku Grupy WB podczas targów ENERGETAB, umożliwia operatorom sieci elektroenergetycznych prowadzenie monitoringu stanu technicznego sieci elektrycznych wczasie rzeczywistym iwrazie wystąpienia awarii, określenie jej dokładnej lokalizacji iwysłanie zespołów naprawczych.

Źródło i fot: WB Group

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń