EUROPOLTECH 2019 – rela­cja z tar­gów

Europoltech 2019 hala EXPO XXI front ekspozycja

W dniach 8 – 10 maja wwar­szaw­skim Centrum EXPO XXI odbyły się „Międzynarodowe Targi Tech­niki i Wypo­sa­że­nia służb poli­cyj­nych oraz for­ma­cji bez­pie­czeń­stwa pań­stwa EUROPOLTECH 2019”. To odby­wa­jące się wcyklu dwu­let­nim wyda­rze­nie zali­cza się do grona naj­waż­niej­szych tar­gów wypo­sa­że­nia dla służb mun­du­ro­wych wEuropie Środkowo-Wschodniej, az całą pew­no­ścią jest tako­wym wPolsce.

Tegoroczne targi EUROPOLTECH 2019 przy­cią­gnęły nie­mal 150 wystaw­ców, do któ­rych zali­czają się zarówno duże pod­mioty prze­my­słowe, jak np. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Grupa WB, Ceska Zbrojowka, czy AMZ Kutno oraz nie­wiel­kie firmy dzia­ła­jące wbranży bez­pie­czeń­stwa. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć bardzo silnej grupy firm radiokomunikacji profesjonalnej, a wśród nich: Motorola Solutions, Hytera/RTcom, Aksel, ATDI, Covertech, DGT, Digimes, Kenwood/Elektrit, Elvys, Neopta-electronics, Radmor, Siltec.

Największe i najbardziej okazałe było stoisko firmy Hytera (RTcom). Można było zapoznać się z pełną ofertą produktową tego producenta, począwszy od prostych radiotelefonów PMR446, po bardziej zaawansowane DMR i TETRA, a skończywszy na kamerach nasobnych czy hybrydowych smart radiotelefonach 4G/LTE/TETRA/DMR. Duże zainteresowanie wzbudził mobilny cyfrowy przemiennik E-Pack 100, który może być wykorzystany do ustanowienia w dowolnym miejscu (np. podczas operacji specjalnych) bezprzewodowej mobilnej sieci Ad Hoc do przekazywania głosu. Urządzenie jest kompaktowe (295 x 187 x 68mm), lekkie (około 3,6kg), zasilane własnym akumulatorem (gwarantującym ciągłą pracę przez około 10 godzin) i odporne mechanicznie. Można je przenosić w plecaku, montować w samochodzie, na ścianie budynku czy na słupie. Na stoisku był również widoczny partner Hytera, firma SIM, która pokazywała swoją konsolę operatorską STC, umożliwiającą zdalne monitorowanie i sterowanie pracą radiotelefonów.

04-Stoisko-RTcom-Hytera-Europoltech-2019-Warszawa.jpg

Jedno z bardziej okazałych stoisk należało również do Grupy WB. Z przyciągającym wzrok i wywołującym sentymentalną łezkę w oku „milicyjnym” Polonezem kontrastowały tam nowoczesne rozwiązania polskiego projektu i produkcji. Główny nacisk na stoisku położono na ofertę przyłączonej do Grupy WB w 2018 roku firmy Polcam, producenta zaawansowanych systemów wideorejestratorów, systemów radarowych dopomiaru prędkości iautomatycznego mandatowania. Nowość stanowił wideorejestrator Polcamu zamontowany w „Polonezie Borewicza”. Na ekspozycji Grupy WB nie zabrakło też systemów łączności radiowej dla służb mundurowych – od prostych anten do radiowozów policyjnych, przez radiotelefony cyfrowe w standardzie DMR i TETRA, po zaawansowaną, stworzoną głównie z myślą o wojsku radiostację programowalną Comp@n.

02-Stoisko-Grupy-WP-Radmor-Europoltech-2019.JPG

Wielkim wygranym tegorocznej edycji Europoltech jest spółka DGT, która otrzymała dwie prestiżowe nagrody podczas uroczystej Gali Programu Supernowoczesny. Rozwiązanie DGT PTT Connect zdobyło Brązową Gwiazdę Policji oraz Laur Granicznyprzyznany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Każdy z odwiedzających stoisko DGT mógł zapoznać się osobiście z działającym systemem PTT Connect. Warto nadmienić, iż system został wdrożony w polskich służbach m.in. Straży Granicznej. Firma DGT wcześniej wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia na Europoltech m.in. za terminal dyspozytorski DGT 5810-10 czy Mobilny System Łączności Dyspozytorskiej DGT. Jak widać innowacje pomorskiej spółki są doceniane przez przedstawicieli służb. Więcej informacji w tym artykule.

11-dgt-PTT-connect.jpg

Firma Motorola Solutions prezentowała całą swoją gamę niezawodnych radiotelefonów – w tym również sprzęt związany ze standardem TETRA. Firma przedstawiła również rozwiązania w ramach nowo nabytej platformy Avigilon, która zapewnia bezpieczeństwo publiczne w oparciu o wideo wysokiej rozdzielczości i analizy pozyskanych materiałów wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI). Produkty z logiem Motorola Solutions można było spotkać też na stoiskach partnerów dystrybucyjnych producenta tj. firm Aksel i Siltec. Ta pierwsza oprócz swojej aplikacji dyspozytorskiej ConSEL zaprezentowała po raz pierwszy innowacyjny radiotelefon kamuflowany DMR, o którym informowaliśmy w tym artykule. Nowością były też osobiste kamery mobilne. Na stoisku Służby Więziennej można było zobaczyć działającą w realnej pracy codziennej aplikację ConSEL.

14-Motorola-Solutions-stoisko-Europoltech-2019.JPG

Firma ELEKTRIT, autoryzowany przedstawiciel JVC Kenwood na Polskę, zaprezentowała całe portfolio systemów i radiotelefonów – począwszy od wersji analogowych, po nowoczesne cyfrowe odpowiedniki. Nie zabrakło też innowacji w postaci odpornego smartfona Kenwood z aplikacją dyspozytorską DGT PTT Connect. Firma DIGIMES pokazała natomiast swój najnowszy tester radiokomunikacyjny R9000 o którym informowaliśmy tutaj.

17-Kenwood-Elektrit-stoisko-Europoltech-2019.jpg

Warszawska firma Covertech pokazała pełną ofertę systemów łączności dyspozytorskiej Excera DMR wraz z radiotelefonami w wersji przenośnej i przewoźnej. Na stoisku firmy można było zobaczyć też innowacyjne smartfony firmy Push To Talk International, która rozpoczęła wdrażanie w Polsce profesjonalnego systemu Push To Talk over Cellular (PoC).

Ponadto targi EUROPOLTECH były okazją do licznych pre­zen­ta­cji zarówno ze strony firm, jak isłużb mun­du­ro­wych. Wciągu trzech dni odbyło się wsumie kil­ka­dzie­siąt róż­nego rodzaju pokazów, pre­zen­ta­cji ipomniej­szych kon­fe­ren­cji doty­czą­cych sze­roko poję­tej tema­tyki bez­pie­czeń­stwa.

GALERIA

{gallery}Europoltech-2019-Galeria{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń