Duże zamówienie na akumulatory do radiotelefonów dla KGP

akumulator do radiotelefonu

Pod koniec października Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg nazakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych. Zamówienie obejmuje dostawę 3200 sztuk akumulatorów do radiotelefonów Motorola analogowych i cyfrowych oraz Ericsson. Jedyną, a więc inajlepszą ofertę złożyła firmaELNEX.

Przedmiotem zamówienia są (wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem dostawy) akumulatory:

1) Do radiotelefonu Motorola GP360 (NiMH; min. 1300 mAh)– 2100 szt.

2) Do radiotelefonu Motorola DP3601 ( NiMH lub Li-Ion; min. 1400 mAh) – 1000 szt.

3) Do radiotelefonu M-PA Ericsson (M-PA lub równoważny; NiMH; min. 1800 mAh; z wyłącznikiem) – 100 szt.

Zamawiający wymaga, aby trwałość akumulatorów wynosiła minimum 200 cykli ładowania/rozładowania w okresie trwania gwarancji oraz dopuszcza możliwość utraty pojemności (w stosunku do pojemności nominalnej) zaoferowanego akumulatora w wysokości maksymalnie 15% pojemności po 6 miesiącach użytkowania.

Policja postawiła spore wymagania dotyczące warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wykonawca musiał wykazać dostarczenie (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert) w ramach jednej dostawy minimum 1000 szt. akumulatorów do radiotelefonów noszonych lub dostarczenie w ramach jednej dostawy takich akumulatorów za kwotę co najmniej 100 tys. zł. Przystępując do przetargu wykonawca musiał również wnieść wadium w wysokości 6 tys zł. Natomiast przed podpisaniem umowy firma, której oferta została wybrana ma wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

Ofertę należało złożyć do 9 listopada br., do godziny 10. Publiczna sesja otwarcia ofert odbyła się pół godziny później. Kryteria oceny ofert stanowiły w 60% cena, 30% gwarancja i 10% termin realizacji. Minimalny okres oferowanej gwarancji to 12 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. Termin realizacji zamówienia to do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 10 grudnia br. Radomska firma zaoferowała wykonanie zamówieniaza268 632 zł brutto, oferując 12 miesięcy gwarancji i maksymalny czas realizacji określony w SIWZ.

Źródło:przetargi.policja.pl; Fot.:Radkom Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń