2 Regionalna Baza Logistyczna zamawia obsługę serwisową radiostacji analogowych

2 RBLog

2. Regionalna Baza Logistyczna jest stacjonarną jednostką logistyczną. Do jej zadań należy m.in. przechowywanie, dystrybucja środków zaopatrzenia przeznaczonych dla wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG), a także remonty sprzętu oraz koordynowanie ruchu wojsk we wskazanym rejonie odpowiedzialności. Baza ogłosiła przetarg na usługę diagnostyki, naprawy i serwisowania radiostacji analogowych oraz naprawy podzespołów sprzętu łączności analogowej w 2017 roku.

Usługi mają na celu utrzymanie sprawności technicznej i wymaganych parametrów pracy radiostacji analogowych. Niesprawności mają być usuwane. Diagnostyka, naprawa i serwisowanie dotyczy radiostacji analogowych typu: R-123, R-173, R-130, Tuberoza. Naprawiane mają być również podzespoły sprzętu łączności analogowej. Wymagana jest minimum 12 miesięczna gwarancja na naprawione lub wymienione podzespoły.

W ramach serwisowania należy dokonać m.in. pełnej diagnostyki sprzętu, udzielić instruktażu użytkownikom ( w zakresie obsługi technicznej) oraz dokumentować wykonane usługi.

Zamawiający wymaga wpłacenia 12 tys. zł wadium, jak również – przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto zamówienia. Wykonawca ma posiadać koncesję MSWiA uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (w zakresie objętym zamówieniem). Wymagane jest również posiadanie przez wykonawcę:

– środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300 tys. zł;

– certyfikatu ISO 9001:2008 w zakresie obrotu sprzętem elektronicznym i telekomunikacyjnym, pośrednictwie w zakresie napraw i remontu sprzętu – wraz z załącznikiem (potwierdzeniem) stanowiącym integralną część certyfikatu.

Oferty można składać do 16 lutego br., do godziny 8. Jawne otwarcie ofert odbędzie się 20 lutego, o godzinie 9. Kryterium oceny ofert to w 100% cena. Zamówienie powinno być zrealizowane do 30 listopada.

Źródło: zamowienia.2rblog.wp.mil.pl & 2rblog.wp.mil.pl ; Fot.: 2rblog.wp.mil.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń