170 mln złotych na cyfryzację łączności Policji do systemu DMR

policja-dmr-logotypy

Policja zamierza wydać sporo pieniędzy na zakup sprzętu cyfrowej łączności radiowej standardu DMR Tier II. Dnia 5 marca ogłoszono przetarg “Dostawa sprzętu łączności standardu DMR w ramach umowy ramowej (6/BŁiI/20/RG)”. Łączna kwota jaką Policja zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupów to 170 mln złotych brutto. Jest więc o co walczyć. Zamawiający ma zamiar wyłonić trzech wykonawców, z którymi zawarta zostanie umowa ramowa – obowiązująca przez okres 4 lat. Zapowiada się pełna cyfryzacja systemu łączności radiowej Policji?

Co ciekawe Policja chce zamówić tylko sprzęt, który samodzielnie sobie wdroży i zainstaluje. Zakupiony sprzęt ma pozwolić na budowę lokalnych systemów łączności DMR Tier 2 przez służby techniczne Policji. W wielu regionach Polski polska Policja nadal korzysta z analogowych systemów łączności radiowej. KGP najwyraźniej chce wprowadzić policyjną łączność w cyfrową erę, tak aby zapewnić poufność korespondencji oraz uniemożliwić podsłuchiwanie.

Wszystkie wymagane elementy muszą być ze sobą kompatybilne. Policja najprawdopodobniej chce budować wyspowe systemy DMR w miejscach gdzie nie będzie pokrycia systemu TETRA i gdzie nadal funkcjonuje łatwa do podsłuchania łączność analogowa. Oznacza to rezygnację i wycofanie analogowych radiotelefonów bez maskowania korespondencji. Być może Policja chce wybudować drugi “zapasowy” system cyfrowej łączności obok istniejącego systemu TETRA.

W przetargu brak informacji o antenach do stacji bazowych, kablach oraz systemie zasilania. Prawdopodobnie zostaną wykorzystane istniejące już elementy starej (analogowej) infrastruktury lub na nowe komponenty niezbędne do budowy systemu zostaną ogłoszone osobne postępowania.

Celem postępowania zakupowego jest wyłonienie wykonawców do zawarcia umowy ramowej na dostawę sprzętu DMR – takiego jak: radiotelefony z akcesoriami (akumulatory, zaczepy, ładowarki, mikrofonogłośniki, zestawy kamuflowane), stacje retransmisyjne oraz niezbędne oprogramowanie.

Ogólne wymagania obejmują zgodność ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (TIER II), systemem analogowym z modulacją F3E w trybach simpleks/duosimpleks oraz wokoder cyfrowy AMBE+2. Dodatkowo wymagana jest możliwość maskowania korespondencji przy pomocy algorytmu ARC4 o długości klucza minimum 40 bitów. Oferowany sprzęt musi mieć również możliwość pracy z modulacją cyfrową w trybie simpleksowym, przy jednoczesnym użyciu dwóch niezależnych szczelin czasowych w trybie pracy ze stacją retransmisyjną.

Każdy ubiegający się o zamówienie podmiot musi wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat zamówienia polegającego na dostarczeniu radiotelefonów w standardzie DMR w liczbie 3000 sztuk łącznie lub których wartość wyniosła minimum 5 mln złotych. Są to dość wyśrubowane wymagania – więc będą mogły je spełnić tylko duże firmy dystrybutorskie. Wadium wynosi 200 tys. złotych.

Kryteria oceny ofert to: cena (60%), gwarancja (24%), termin realizacji umowy (10%), funkcjonalność (3%), funkcjonalność dodatkowa (3%).

Oferty można składać do dnia 10 kwietnia br. do godziny 09:30 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Źródło: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń