Zabezpieczenie szczytu klimatycznego priorytetem dla śląskich służb w 2018 r.

joachim-brudzinski-konferencja-szczyt-klimatyczny-katowice-2018

Polska będzie gospodarzem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC). Szczyt klimatyczny odbędzie się w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w dniach 3-14 grudnia 2018 roku. Wezmą w nim udział delegaci z 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. W wydarzeniu może uczestniczyć około 18 tys. osób. Zabezpieczenie szczytu będzie dużym wyzwaniem dla śląskim służb.

Podczas odprawy, która odbyła się 13 lutego br. w Szkole Policji w Katowicach, śląscy komendanci wojewódzcy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu efekty działania służb z regionu w 2017 r. Omówili też priorytety na kolejne miesiące pracy.

Wszyscy komendanci wskazywali, że jednym z tegorocznych wyzwań stojących przed śląskimi służbami będzie zabezpieczenie szczytu klimatycznego COP24, który odbędzie się w grudniu w Katowicach. – To olbrzymie wyzwanie dla wszystkich służb. To jedna z największych imprez, jaka będzie miała miejsce w naszym kraju po Światowych Dniach Młodzieży i szczycie NATO w Warszawie – stwierdził szef MSWiA. Jak dodał, w zabezpieczenie konferencji zaangażowanych zostanie około 10 tys. samych tylko policjantów, nie licząc wsparcia ze strony strażaków i strażników granicznych.

Przypominamy iż formacje podległe MSWiA otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Policja w latach 2017-2020 otrzyma (łącznie ze środkami przeznaczonymi na wzrost wynagrodzeń) niemal 6 mld zł – w tym 3,119 mld na inwestycje i zakup sprzętu. Straż Graniczna łącznie 1,267 mld ( w tym niemal 841 mln zł na nowoczesny sprzęt, inwestycje budowlane i wyposażenie). Państwowa Straż Pożarna łącznie 1,723 mld (w tym 957 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę i remont infrastruktury oraz zakup nowoczesnego wyposażenia). SOP (BOR) łącznie 203 mln zł.

Śląscy strażacy w 2017 r. zakończyli budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach (koszt budowy wyniósł ponad 18,5 mln zł – część sfinansowano z Programu Modernizacji). Ponadto w 2017 r. rozpoczęto budowę Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu. Oprócz tego zakupiono sprzęt informatyczny i łączności dla jednostek PSP województwa śląskiego za kwotę ponad 1 mln zł, z czego 80% pochodziło z Programu Modernizacji.

Śląski Oddział SG w ramach Programu Modernizacji kupił 13 samochodów za kwotę ponad 1,5 mln zł. Kupiono także urządzenia łączności i informatyki za kwotę ponad 2,5 mln zł. Na inwestycje prowadzone w Komendzie Oddziału i w placówkach przeznaczonych zostało ponad 2,3 mln zł. W ramach tej kwoty przebudowano m.in. budynki w PSG Bielsko-Biała i PSG Ruda Śląska oraz wybudowano awaryjny wjazd do Komendy OSGw Raciborzu.

Źródło: https://mswia.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń