Wojsko zamawia akumulatory do radiotelefonów

cwiczenia-taktyczne-wojsko-polskie

2 Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła przetarg na dostawę baterii do min(!) oraz akumulatorów do sprzętu łączności. Całość podzielono na 10 części (zadań). W zadaniach od 2 do 10 przewidziano zastosowanie prawa opcji co do ilości. Części 2 – 4 i 7 dotyczy bezpośrednio akumulatorów do radiotelefonów, wśród nich zamówienie na 350 sztuk akumulatorów dla serii Motorola GP- 340/360/380.

  • Zadanie 2 – Zasilacz akumulatorowy ALI 116 R lub równoważny (spełniający wymogi według: WPN-84/N-01001-01008 oraz dokumentację RADMOR WB Group ) – 30 szt. (w tym 20 to zamówienie gwarantowane, a 10 może być zamówione opcjonalnie). Stosowane mają być w radiostacji rodziny PR4G F@stnet RRC 9200 firmy RADMOR.
  • Zadanie 3 – Zasilacz akumulatorowy ALI 143 (BT-70480) lub równoważny (spełniający wymogi wg: KK-ALI 143.01. wydanie03) – 20 szt. (10 gwarantowane). Są to akumulatory litowo-jonowe, o napięciu 14.4 V i pojemności 7 Ah. Posiadają sygnalizację stanu naładowania. Stosowane mają być w radiostacji rodziny PR4G F@stnet, model RRC 9211 firmy RADMOR.
  • Zadanie 4 – Zasilacz akumulatorowy BB-590/U (BT-70409) lub równoważny – 50 szt. (30 gwarantowane). Są to akumulatory niklowo-kadmowe, o parametrach 12v-4,8AH, 24V-2,4AH. Stosowane mają być w radiostacjach HARRIS (grupa FALCON).
  • Zadanie 7 – AKUMULATOR NiMh 1300 mAh Motorola lub równoważny (akumulatorowi MOTOROLA PMNN4151; pojemność nie mniejsza niż 1300 mAh)– 350 szt. (250 gwarantowane). Stosowany ma być do radiotelefonów Motorola serii GP- 340/360/380.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – wykonawca może złożyć ofertę na jedno wybrane lub wszystkie zadania. Minimalny wymagany okres gwarancji (na wyszczególnione) powyżej zadania to 12 miesięcy, wykonawca może jednak zaproponować okres dłuższy wynoszący maksymalnie 24 miesiące. Akumulatory winny być oznakowane datą produkcji, a także wyposażone w instrukcję eksploatacyjno-konserwacyjną.

Termin składania ofert upływa 21 kwietnia 2016 roku o godz. 8:00, a publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia o godz. 9. Natomiast realizacja ma nastąpić – w przypadku zamówienia gwarantowanego – do 30 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.09.2016, natomiast zamówienie opcjonalne wykonane ma być w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę informacji, że Zamawiający skorzysta z prawa opcji, jednak nie później niż do 20.12.2016. W opisywanych zadaniach oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego z zadań, zgodnie z kryterium cena = 85%, a okres gwarancji = 15%. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

W zakresie zadania nr 2 – 10 wymagany jest również
– Certyfikat ISO 9001 wykonawcy, w języku polskim w zakresie dystrybucji, serwisowania i montażu baterii oraz akumulatorów;
– Certyfikat ISO 9001 w języku polskim – producenta;
– Karty katalogowe w języku polskim (rzeczywiste zdjęcie i specyfikacja techniczna).

Wykonawca musi również udowodnić, że w określonym okresie wykonał/wykonuje, minimum 1 dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wśród wielu wymagań stawianych przez Zamawiającego znalazły się również te dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Szczegóły w linku poniżej.

Źródło i fot: zamowienia.2rblog.wp.mil.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń