Służbę Więzienną czeka modernizacja: 40 mln na cyfrowy system łączności radiowej

sluzba-wiezienna-funkcjonariusze

Zakup nowego uzbrojenia, sprzętu specjalnego i pojazdów; remonty i przebudowy więzień; modernizację systemów informatycznych i łączności oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników -m.in. przewiduje projekt Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-20.

Na realizację programu ma być w sumie wydane ponad 2 miliardy zł, z czego oszacowano, że 40 milionów będzie przeznaczone na modernizację systemów łączności radiowej SW.

W projekcie czytamy:

“Eksploatowany w SW system łączności radiowej został zakupiony i wdrożony w roku 2000. Zakupiony wówczas system analogowy, w związku z upływem lat, stał się przestarzały, generuje coraz większe koszty utrzymania, dodatkowo ze względu na brak szyfrowania transmisji nie gwarantuje wymaganego poziomu bezpieczeństwa i jest narażony na możliwość podsłuchu.

Urządzenia łączności radiowej ze względu na swój wiek ulegają coraz liczniejszym awariom, poza tym aktualnie obowiązującym standardem jest łączność oparta na technologii cyfrowej. Dodatkowo, ze względu na przestarzałą technologię, występują coraz liczniejsze problemy z oprogramowaniem urządzeń. Technologia cyfrowa daje dużo większą funkcjonalność, w standardzie posiada szyfrowanie transmisji oraz daje szereg usług dodatkowych mających wpływ na bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych i konwojów realizowanych przez Służbę Więzienną, takich jak np. lokalizacja konwojów z wykorzystaniem wbudowanych w radiostacje i radiotelefony modułów GPS czy położenie radiotelefonów na terenie jednostek organizacyjnych. W przypadku pozyskania wymaganych środków planuje się kompleksową wymianę systemu we wszystkich jednostkach organizacyjnych SW. Szacowana wartość projektu wynosi 40 000 tys. zł.”

Czytaj cały projekt: radiotech.pl/doc/Program-modernizacji-Sluzby-Wieziennej-lata-2017-2020.pdf

Jego celem jest przede wszystkim “poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa” – napisano w uzasadnieniu projektu na stronach legislacyjnych rządu. Według projektu, pozwoli to na “zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli”.

Obecnie projekt odpowiedniej ustawy, opracowany w resorcie sprawiedliwości, czeka na opinię Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

“Należy podkreślić, że Służba Więzienna jako jedyna formacja mundurowa w kraju od czasów zmiany ustroju politycznego w 1989 r. nie została objęta programem modernizacyjnym, mimo podejmowania przez resort sprawiedliwości kolejnych inicjatyw w tym zakresie w ostatnich latach” – stwierdza uzasadnienie.

Źródło: PAP, Projekt Ustawy – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287302 (fot. Facebook/Służba Więzienna)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń