Rozbudowa systemu radiołączności w województwie łódzkim

Lotnicze_Pogotowie_Ratunkowe_lodzkie_eu

Zakończył się niedawno – ogłoszony przez Wojewodę Łódzkiego – przetarg na wdrożenie urządzeń do radiołączności.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Wojewódzkiego Jednolitego Systemu Łączności Radiowej, dla Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie łódzkim.

Wykonane mają być instalacje nowych urządzeń radiowej sieci przemiennikowej, w skład których wchodzi 10 zestawów retransmisyjnych z osprzętem. Doposażone mają zostać również stanowiska dyspozytorów medycznych w sprzęt – na potrzeby rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zamawiane rozwiązania mają zapewnić pełną integrację z istniejącym wojewódzkim systemem łączności cyfrowej Zarządzania Kryzysowego, opartych na przemiennikach MOTOTRBO DR3000 i SLR5500 oraz aplikacją dyspozytorską ConSEL.

Zakres dostawy obejmuje m.in.:

10 przemienników (stacja retransmisyjna analogowo-cyfrowa) z filtrami dupleksowymi, antenami bazowymi (3 zestawy mają zamiast anteny bazowej posiadać system bazowy anten sektorowych) oraz routerem wielowanowym ze sprzętowym VPN. Stacja ma być w pełni kompatybilna z urządzeniami przemiennikowymi wykorzystywanymi w Sieci Zarządzania Kryzysowego Wojewody Łódzkiego oraz radiotelefonami analogowo – cyfrowymi typu: Motorola GM 300, GM 350, GM 340, GM360, CM140, DM36xx, DM46xx w konfiguracji dwu-kierunkowej: dyspozytornia medyczna – stacja retransmisyjna – zespoły ratownictwa medycznego, na częstotliwości 169 MHz + licencja Linked Capacity Plus;

2 komplety stacji bazowych (m.in. radiotelefon, zasilacz, akumulator, antena, radioserwer w formie komputera) do łączności z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie z poziomu konsoli dyspozytorskiej i łączność z HEMS;

– 7 zestawów konsol dyspozytorskich wraz z mikrofonami biurkowymi do radiotelefonów + Oprogramowanie do konsol dyspozytorskich do pracy w IPSite + Licencja umożliwiająca pracę 100 urządzeń radiowych + Oprogramowanie do obsługi sieci przemienników w ilości 2 radioserwerów wirtualnych.

O realizację zamówienia może ubiegać się firma, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedno wdrożenie systemu opartego na standardzie DMR firmy – producenta urządzeń, w skład którego wchodziło co najmniej 10 stacji przemiennikowych pracujących w jednej sieci, o wartości minimum 300 tys. zł brutto. Ponadto należało wykazać, że dysponuje się minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kryteria oceny ofert to w 60% cena, 20% gwarancja (2 lata to 16 punktów; 3 lata – 18 punktów; 4 lata – 20 punktów) oraz 20% to czas reakcji serwisowej (do 12 godzin – 16 punktów; do 10 godzin – 18 punktów; do 8 godzin – 20 punktów). Na akumulatory wymagany jest mniejszy okres gwarancji. Termin wykonania zamówienia to 30 dni od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 27 grudnia br. Termin składania ofert upłynął 16 listopada br., o godzinie 10. Otwarcie ofert nastąpiło godzinę później.

Swoją ofertę złożyła rybnicka spółka AKSEL. Zaoferowana przez firmę cena to 681 550,38 zł brutto, przy okresie gwarancji 24 miesiące i czasie reakcji serwisowej wynoszącym maksymalnie do 10 godzin.

Źródło i fot.:: lodzkie.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń