Rozbudowa systemu łączności PSP województwa podkarpackiego

www_podkarpacie_straz_pl_13z-1-e1568898621720-800x445.jpg

KW PSP w Rzeszowie ogłosiła przetarg dotyczący rozbudowy systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych. Zamówienie współfinansowane ma być z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr „IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020″.

Zamówienie składa się z dwóch części:

– Część 1: System integrujący środki łączności:

Wymagane jest dostarczenie i konfiguracja w 22 komendach PSP w woj. podkarpackim autonomicznie funkcjonujących systemów integrujących środki łączności, w których skład wchodzą: jeden wojewódzki system zarządzający dla KW PSP w Rzeszowie, 21 powiatowych systemów zarządzających dla wszystkich komend miejskich/powiatowych PSP woj. podkarpackiego, 49 konsol dyspozytorskich dla wszystkich komend PSP woj. podkarpackiego (w tym 2 przewoźne dla KW PSP w Rzeszowie), 14 systemów integrujących radiotelefony wyniesione dla: KW PSP w Rzeszowie, KM PSP w Rzeszowie, KM PSP w Krośnie, KM PSP w Przemyślu, KM PSP w Tarnobrzegu, KP PSP w Brzozowie, KP PSP w Jaśle, KP PSP w Lesku, KP PSP w Leżajsku, KP PSP w Nisku, KP PSP w Ropczycach, KP PSP w Sanoku, KP PSP w Stalowej Woli, KP PSP w Ustrzykach Dolnych.

Powiatowe systemy zarządzające należy połączyć z wojewódzkim systemem zarządzającym przy wykorzystaniu istniejącej sieci Intranet PSP woj. podkarpackiego. Składniki systemów, środki łączności przewidziane do integracji, ich lokalizacje i liczebność opisano dokumentacji przetargowej. Przedstawiono tam również poglądowy schemat połączeń pomiędzy elementami systemów. Połączenie powinno umożliwiać: wykorzystanie infrastruktury jednej komendy przez system zarządzający innej komendy, możliwość konfiguracji konsol i powiatowych systemów zarządzających z poziomu wojewódzkiego systemu zarządzającego, możliwość podłączenia dowolnej konsoli dyspozytorskiej do wybranego systemu zarządzającego oraz możliwość wykorzystania radiotelefonu sieci wojewódzkiej i krajowej w dowolnej komendzie powiatowej przez dyżurnego SK PKW.

Dodatkową częścią zamówienia jest również dostawa i montaż – w określonych lokalizacjach – 8 nowych radiotelefonów wraz z układami antenowymi.

– Część 2: Ściana wizyjna:

Wymagane jest dostarczenie i konfiguracja ściany wizyjnej zbudowanej z 6 monitorów w układzie 3 x 2 (3 w poziomie, 2 w pionie), zamocowanych z użyciem uchwytów naściennych. Sterowanie ścianą musi odbywać się za pomocą systemu. Zarządzanie ścianą musi odbywać się za pomocą aplikacji webowej w przeglądarce internetowej.

Firma składająca ofertę na część 1 – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań – na wezwanie Straży Pożarnej będzie musiała zaprezentować działanie systemu i jego funkcjonalności.

Od potencjalnego wykonawcy PSP wymaga wykazania posiadania zdolności kredytowej lub posiadania środków finansowych w wysokości co najmniej 1 mln zł dla części 1 oraz 30 tys. zł dla części 2. Wymagane jest również:

– wykazanie wykonania w ostatnich trzech latach – dwóch dostaw o wartości minimum 500 tys. zł brutto każda (część 1) lub 30 tys. zł brutto każda (cześć 2), której przedmiotem były systemy zintegrowanej łączności radiowej (części 1) lub dostawa podobna do przedmiotu zamówienia (część 2);

– dysponowanie do wykonania części 1 – minimum jedną osobą z co najmniej 3-letnim doświadczeniem przy zamówieniach/projektach, których przedmiotem były systemy zintegrowanej łączności.

Wadium dotyczące wynosi 50 tys. zł (część 1) oraz 2 tys. zł (część 2). Wybrany wykonawca będzie musiał wnieść również zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Z pozostałymi szczegółami dotyczącymi spraw technicznych oraz formalnych można zapoznać się w SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

Kryterium oceny ofert to w 60% cena, a w 40% okres gwarancji (minimum 1 rok., a maksymalnie 5 lat). Ofertę można złożyć do 10 stycznia 2020 r. do godz. 10 za pośrednictwem miniPortalu UZP pod adresem internetowym miniportal.uzp.gov.pl. Oferty zostaną otwarte pół godziny później w siedzibie zamawiającego poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. Zamówienie ma być zrealizowane do 30 października 2020 r.

Źródło: bip.podkarpacie.straz.pl ; Fot.: podkarpacie.straz.pl [zdjęcie]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń